Gerçek Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazartesi, Ağustos 26, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Gerçek anlam nedir?
Gerçek anlam, Mecaz anlamın zıttı bir anlama sahiptir. Bir kelimenin aklımıza ilk gelen ve herkeste aynı anlamı çağırıştıran anlamına “gerçek anlam” yani temel anlam denilmektedir. Temel anlam ile gerçek anlam eş anlamlı olarak kullanılmaktadırgerçek anlam


Gerçek anlamlı kelimelere örnek
1- Dün gece erken yattım.
2- Ağzında yaralar oluşmuştu.
3- Sıcak çorbayı içince rahatladım.
4- Biraz sonra toprak bir yola girdik.
5- Elini hırsla masaya vurdu.
Açıklama: “Göz” kelimesini duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlamı “insan vücudunda bulunan görmeye yaran organımız olduğudu” işte aklımıza gelen ilk bu anlama gerçek anlam denilmektedir.
Gerçek anlam’ın özellikleri nelerdir?
1- Aklımıza gelen ilk anlamdır.
2- Mecaz anlamın zıttı bir anlama sahiptir.
3- Gerçek anlam sözlüklerde ilk maddede gösterilir.
4- Temel anlam sorulduğunda kastedilen yine gerçek anlamdır.
5- Bir sözcük tek başına kullanıldığında temel anlamını korur. Ancak cümle içinde temel anlamından uzaklaşabilir.
Açıklama: “Kaçmak” sözcüğünün temel anlamı “bir yerden gizlice ve çabucak uzaklaşmak”tır.
Örnek: “Ben çalışmaktan hiçbir zaman kaçmam.” cümlesinde kaçmam kelimesi temel anlamından uzaklaşmıştır.
6- Temel anlamı somut olan sözcükler, öncelikle somut ve mecaz anlamlar kazanır.
Açıklama: “Ateş” sözcüğü, temel anlamıyla düşünüldüğünde “bir nesnenin etrafa ısı ve ışık yayarak yanması” biçiminde açıklanabilir, temel anlamı somuttur.
Örnek: Gençler, kumsalda büyük bir ateş yakmışlardı. (Temel anlam)
Örnek: Hastanın ateşi sabaha kadar düşmüştü. (Somut yan anlam)
Örnek: Şu yağan kar bile yüreğimdeki ateşi söndüremez. (Soyut mecaz anlam)

Mecaz anlam nedir?
Mecaz, sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Ad değişimi de denir. Avrupa dillerinde metafor olarak geçer. Bu kelime Antik Yunancada taşıma (bir anlamı ötekine gönderme) demektir. Mecaz, Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecazında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılırmecaz anlam
Kullanımı
Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.
Örneğin:
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda
Bu dizelerde Kandilli’nin sularda yüzmesi, mehtabın sularda sürüklenilmesi, söz ve sözcüklerin asıl anlamının dışında, güzelleştirme, anlamlandırma, zarifleştirme ve güçlendirme amacıyla kullanılmasına örnektir.
Kullanım amacı
Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Kategorisi Türkçe • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector