18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Islahatlara Yönelmiştir

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 20, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Hangi Alanlarda Islahatlara Yönelmiştir

XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARI

1-KÜLTÜREL – EĞİTİMSEL İKTİSADİ,2-ASKERÎ,3-İDARİ (SİYASİ ALANDA)

1-KÜLTÜREL – EĞİTİMSEL
İKTİSADİ

1727’de Türk matbaasI kuruldu.
Avrupa’dan kitaplar tercüme edildi ve kütüphaneler kuruldu
Avrupa’ya öğrenci gönderildi
Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu
Osmanlı ’da çiçek aşısı yapıldı
Mimaride barok ve rokoko tarzı yaygınlaştı.
Esham adıyla devlet iç borçlanmaya gitti.

2-ASKERÎ

Avrupa’dan askerî sanışman getirildi
Topçu ve istihkam ocağı düzenlendi
Nizamıcedit kuruldu
Subay yetiştirmek amacıyla Kara ve Deniz Mühendishanesi kuruldu

3-İDARİ (SİYASİ ALANDA)

Kubbealtı vezirliği kaldırıldı
Sadrazam konağı Babıali adıyla önem kazandı, şeyhülislam divana
dâhil edildi.
Avrupa’da geçici ve daimî elçilikler kuruldu
Reisülküttab ve kalemiye yönetimde etkin hâle getirildi

Kategorisi Trafik • Tags: , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector