Kısaca İnternetin Tarihçesi

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 13, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Kısaca İnternetin Tarihçesi
İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak bakıldığında “Inter
connected set of Networks” yani birbirine bağlı bilgisayar ağları kelimelerinin
İngilizcesinden kısaltılmış bir kelimedir.

Türk Dil Kurumu ise İnternetin tanımını
“Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve
yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı, İnternet (Genel Ağ).” olarak yapmaktadır.
İnternet ilk olarak 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde askerî amaçlı bir
proje ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde İnternetin temelini oluşturan bu projedeki ağa
zamanla yeni bilgisayarların eklenmesiyle ağ üzerinden iletişim giderek arttırılmış ve çok
sayıda kullanıcının yararlandığı elektronik mektup, tartışma listeleri, forumlar, dosya transfer
hizmetleri gibi yeni kullanım alanları ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1973 yılında farklı
ağların aralarında veri iletimi sağlayabilmeleri için ortak bir dil oluşturularak birleştirilmeleri
kararlaştırılmıştır. Bu amaçla geliştirilen TCP/IP (Transmission Control Protocol/İnternet
Protocol) İnternet üzerinde yer alan farklı özellikteki bilgisayarların ve ağların birbirleriyle
sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan ortak bir dil olarak geliştirilmiş ve
kullanılmaya başlanmıştır.
Siviller arasındaki İnternet ise ilk olarak mart 1989’da, yüksek enerji fiziği konusunda
dünyanın çeşitli yerlerinde araştırmalar yapan kişiler arasında, etkin ve kolay bir haberleşme
platformu olarak kullanılması amacıyla Tim Berners Lee tarafından Avrupa Parçacık Fiziği
laboratuvarlarında geliştirilmeye, 1991 yılında ise etkin bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ARAŞTIRMA
AMAÇ4
İnternetin gelişmesindeki son aşama ise World Wide Web’in (www) geliştirilmesidir
World Wide Web, İnternet kullanımı ve kullanıcı sayısının artmasında önemli rol oynamıştır.
Ocak 1993’te İnternet üzerinde yalnızca 50 adet web sitesi bulunmaktaydı. 1993’ün mart
ayında tüm İnternet trafiğinin yüzde 0,1’i web üzerinden gerçekleşmekteyken ekim ayında
İnternetteki web sitesi sayısı 500’e ulaşmış, toplam İnternet trafiği içinde webin payı yüzde
1’e çıkmıştır. 1994 yılında ise İnternetle ilgili standartların oluşturulmasıyla yeni tarayıcı
programlar piyasaya çıkmıştır.
Bilgisayar devriminin ikinci aşamasının en önemli unsuru İnternet olarak
gözükmektedir. İnternet, bilgi ve enformasyona daha duyarlı hâle gelmiş insana her geçen
gün daha cazip fırsatlar sunmaktadır. Bilgiye kolay, ucuz, hızlı, ve güvenli ulaşmayı
sağlayan bir iletişim ağı olan İnternet ile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca bilgi
kaynağına erişebilmektedir

Kategorisi Teknoloji • Tags: , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector