Türk-İslam devletlerinde saray görevlileri

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Salı, Mayıs 28, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Saraydaki Görevliler:
Hacip: Divan üyeleri ile sultan arasındaki görüşmeleri düzenlemekle görevli kişi. Haciplerin başkanına hacibulkebir veya has hacip denirdi. Karahanlılar’da başhacibe tayangu (ulu hacip) denirdi.
Kapucubaşı: Sarayın her türlü günlük hizmetlerinin görülmesinden sorumlu olan kişi.
Silahtar: Hükümdarın silahlarından sorumlu olan kişi. Silahhane denilen imalathaneyi yönetirdi.
Emir-i Candar: Sarayı korumakla görevli kişi. Ayrıca saray muhafızlarının başıydı.
Alemdar: Devlete ait bayrakları taşıyan kişi. Başlarında bulunan kişiye emir-i alem denirdi.
Cemedar: Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbise ve resmi kıyafetlerini hazırlayan kişi.
Emir-ı Ahur: Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakan kişi.
Serhenk: Sultana ait kuvvetlerin önünde yer alan ve yol açan kişi.

Kategorisi Tarih • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector