Merkantilizmin Osmanlıya Etkisi

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 6, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Merkantilizmin Osmanlıya Etkisi

OSMANLI’DA MERKANTİLİZMİN ETKİSİ

Osmanlı yöneticileri iç ve dış ticarette kentlerin ihtiyacını karşılayabilmek ve gümrük gelirleri
elde etmek amacıyla ithalatı destekliyorlardı.

Avrupa’daki merkantilist anlayışa göre de ihracatı
artırmak ulusal serveti ve işsizliği azaltmaya bir araçtı. Osmanlı Devleti ilk dönemlerinden itibaren
Avrupalı devletlere ticareti özendirici bazı ayrıcalıklar vermiştir. Coğrafi keşifler sonunda ticaret
yollarının değişmesi ile gelir kaybeden Osmanlı Devleti hemAvrupa’da siyasi destek bulmak hem de
azalan gümrük vergilerini artırmak içinAvrupalı tüccarlara yeni ayrıcalıklar vermiştir.
XVII. ve XVIII. yüzyılda kapitülasyonlarla tanınan haklar genişletildi. Bu dönemde Osmanlı’nın
siyasi gücünün azalmasıyla Avrupalı devletler, tüccarlarının ayrıcalıklarını artırma yoluna gitti.
Gümrük vergilerini yerli tüccardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, ayrıca kendi ticari mahkemesini
kurma hakkını da elde etti. Osmanlı ülkesi içinde Avrupalı tüccar ile yerli tüccar rekabeti oluştu. Pek
çok konudaAvrupalı tüccar daha avantajlı idi.
Yukarıdaki metni dikkate alarak merkantilizmi Avrupalı ve Osmanlı tüccarlar açısından değerlendiriniz.
Prof. Dr. Şevket PAMUK,100 Soruda Osmanlı – Türkiye İktisat Tarihi, s.146 – 147 (Özetlenmiştir

Kategorisi Tarih • Tags: , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector