Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkileri

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 3, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Matbaanın Kullanılmaya Başlanmasının Etkilerini Yazınız?

Siyasi ve Kültürel : Yeni gelişmelerin yakından izlenmesini ve kültür hayatının canlanmasını sağladı.
Matbaa yazılı olan eserlerin daha kolay yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece yazıya dökülen düşünceler daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir.


Matbaa kültürel yaşamda yeniliklerin başlatıcısı olmuştur.
Kitabın ucuzlaması ve dağıtımının kolaylaşması din adamlarının ve soyluların bilgi üzerinde tekelinin kırılmasına yol açtı

Sosyal Ekonomik : Matbaa sayesinde kitap ve XIX. yüzyılda gazeteler daha ucuza halkın eline ulaştı.Kitaplar ucuzladığı için okuma yazma oranı arttı.
Matbaa yazılı olan eserlerin daha kolay yaygınlaşmasını sağlamıştır. Böylece yazıya dökülen düşünceler daha geniş kitlelere ulaşabilmiştir.
Matbaa, yazı aracılığıyla fiziksel varlık kazanan insan düşüncesinin hızlı ve daha kolay şekilde çoğaltılmasına yol açmıştır. Bilginin çok daha geniş insan topluluklarına yayılmasını ve düşüncenin özgürleşmesini sağlamıştır.
Kitabın ucuzlaması ve dağıtımının kolaylaşması din adamlarının ve soyluların bilgi üzerinde tekelinin kırılmasına yol açtı

Sağlık ve Eğitim : Matbaa sayesinde kitap ve XIX. yüzyılda gazeteler daha ucuza halkın eline ulaştı.Aynı bilginin değişikliğe uğramadan pek çok insana ulaşması sağlandı.

Matbaanın sağladığı en önemli kolaylık bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması, ucuzlatması ve hızlandırmasıdır

Böylelikle, varlıklı olmayan insanlar için de kitap alıp okumak veya bilgiye ulaşmak lüks olmaktan çıktı; kitap geniş insan topluluklarına mal oldu.
Matbaayla birlikte bilgi üretimi ve yayımında kopukluklar ortadan kalktı. Bilgi üretimi ve dolaşımı bir süreklilik kazandı. Ayrıca, sözlü olan ve kaydedilmemiş bilgilerin yol açtığı unutma, çarpıtma, bozma ve güvensizlik yerini kesinliğe ve güvenirliğe bıraktı. Bilginin kaydedilmesi, kavramların anlamında ve kullanımında standartlaşmayı kolaylaştırdı.

Kategorisi Tarih • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector