8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Salı, Ekim 1, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

1.ÜNİTE

SAYFA 15

ÜNİTEYE HAZIRLIK

1- Atatürkün çocukluk döneminin sizin çocukluğunuza benzeyen yönleri neler olabilir.

Bende çalışıp büyüklerime yardım etmeyi severdim.Bende sorumluluk verildiği zaman yapardım.

2-Atatürkün öğrenim hayatında sizce ilginç gelen olaylar nelerdir

Atatürkün gideceği okul hakkında anne ve babasının farklı düşünmesi,öğretmeninin ona Kemal adını vermesi

3-Atatürkün askerlik hayatındaki başarılarını nelere bağlıyorsunuz

a.SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞINA

b-MANTIKLILIĞINA

c.ÇOK CEPHELİLİĞİNE

d.EĞİTİMCİLİĞİNE

e.İYİ BİR YÖNETİCİ OLMASINA

f.BAŞKALARININ FİKRİNE HER ZAMAN ÖNEM VERMESİNE

CESUR OLMASINA

İYİ BİR LİDER OLMASINA

ZEKİ VE ÇALIŞKAN OLMASINA

İLERİ GÖRÜŞLÜ OLMASINA

VATANSEVER OLMASINA

BARIŞSEVER OLMASINA

MİLLETİNİ SEVMESİNE

ÇOK YÖNLÜ OLMASINA

4-Atatürkün fikir hayatını etkileyen faktörler neler olabilir

atatürkün fikir hayatını etkileyen olaylar atatürkün fikir hayatını etkileyen siyasi olaylar atatürkün düşünce yapısını etkileyen olaylar Atatürkün fikir yapısını etkileyen olaylar ve fikirler Atatürkü etkileyen olaylar nelerdir Atatürkü etkileyen fikirler nelerdir Atatürk’ün düşünce sistemini oluşturmasına neden olan etkenlerden birincisi ,Osmanlı Devletinin sosyal, siyasal ve ekonomik durumudur. İkincisi ise, Dünyada meydana gelen olaylardır. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken birinci olarak, Osmanlı Devletinin şu sosyal, siyasal ve ekonomik durumlarından etkilenmiştir: Osmanlı Devleti, mutlakıyet ve sonrada meşrutiyetle yönetilen bir devletti. Ülkeyi yönetme yetkisi tek başına padişaha aitti(Mutlakiyet). Devletin son dönemlerinde meşrutiyet yönetimi kabul edilmişti. Ama padişah ve İstanbul Hükûmeti ülkeyi iyi yönetememişti ve devlet zayıflamıştı. Devletin zayıflamasıyla, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasal baskılarını arttırmaları. Fransız İhtilâli ile yayılan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle ve Avrupa devletlerinin de kışkırtmasıyla ; Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların(Rumlar,Sırplar,Er meniler), kendi devletlerini kurmak için ayaklanmaları ve Osmanlı Devletinden ayrılmaları. Kapitülasyonlar ve uzun süren savaşlar nedeniyle Osmanlı Devletinin ekonomisinin bozulması ve Avrupa Devletlerine bağımlı hale gelmesi. Kötü ekonomik şartlardan ve eğitimsizlikten dolayı Osmanlı Halkının zor durumda olması. Birinci Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla , Osmanlı ordusunun dağıtılması ve ülkenin işgal edilmesi. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken ikinci olarak , Dünyada meydana gelen şu olaylardan etkilenmiştir: Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan özgürlük,bağımsızlık,milliyetç ilik,demokrasi ve laiklik(din ve devlet işlerinin ayrılması) gibi fikirlerden etkilenmiştir. Avrupa’da Rönesans’tan ortaya çıkan akılcı ve bilimsel düşüncelerden etkilenmiştir. Dünyada dini esaslara göre yönetilen devletlerin yerine ; din ve devlet işlerinin ayrıldığı laik devletlerin kurulmasından etkilenmiştir. Dünyada mutlakiyet ve meşrutiyet yönetilen devletlerin yerine ; halk egemenliğine dayanan demokratik devletlerin kurulmasından etkilenmiştir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 1 : Sitemizde verdiğimiz cevaplar, sizlere yardımcı olmak, bir fikir edinmenizi sağlamak amacıyla kendi araştırmalarımız sonucunda yazılmıştır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA 2 : Diğer sayfaları cevaplandırdıkça aşağıya yorum yaz kısmına sayfaların linkleri verilecektir.

 

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector