18.Yüzyılda Ayanların Güçlenmesinin Nedenleri Neler Olabilir

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 20, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

XVIII. yüzyılda Ayanların Güçlenmesinin Nedenleri Neler Olabilir ? Tartışınız

Âyanlık

Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Osmanlı Devleti’nde şehirlerde ve taşrada âyan
ve eşraf denen itibarlı bir zümre bulunuyordu. Âyanlar vergilerin belirlenmesi ve toplanmasında
görevlilere yardımcı olurlardı. XVIII. yüzyılda güçlenen âyanlar, İran ve Rusya ile yapılan savaşlarda


devlete para ve asker yardımında bulunarak siyasi alanda da güç kazandılar. XVIII. yüzyılın ikinci
yarısında âyanıvilayet olarak tanınıyorlardı. Âyanlar, Rumeli, Anadolu ve Arap eyaletlerinde
hanedanlık kurmuşlardı. İlk önceleri âyan olarak tanınan bu kişiler daha sonraları muteberan ve ağa
unvanıyla tanınmışlardı. Âyanların kendi aralarındaki güç mücadeleleri ve halk üzerinde
uyguladıkları baskılar nedeniyle 1786 yılında güçleri kırıldı. 1787’de Osmanlı – Rus – Avusturya
Savaşları’nda âyanların yardımına ihtiyaç duyuldu. Henüz Nizamıcedit ordusunun kuruluş
aşamasında âyanlardan yardım alınması, onları yeniden etkili duruma getirdi. II. Mahmut 1808
yılında yaptığı senediittifakla âyanların varlığını resmen tanımak zorunda kaldı. Âyanların siyasi ve
toplumsal hayatımızdaki etkisiTanzimat dönemine kadar devam etti

Prof. Dr. Ercüment KURAN, Türk Çağdaşlaşması, s. 149 – 161

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector