17.Yüzyılda Asya ve Avrupa

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 6, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Avrupa’nın Genel Durumu
XVII. yüzyılda Avrupa devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hâkim oldukları mutlak monarşi
yönetimi görülmektedir. Özellikle İngiltere ve Fransa’da krallar iktidara engel olan unsurları ortadan
kaldırarak güçlerini artırmışlardır. Coğrafi keşiflerin etkisiyle ekonomik yönden zenginleşen ve gelişen


Avrupa’da İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Portekiz gibi devletler bilinmeyen yerlere gitme ve
buraları kendi çıkarları için kullanma ( sömürgeleştirme) yarışına girdiler. Osmanlı’nın elindeki İpek ve
Baharat Yollarına alternatif yeni ticaret yollarını hayata geçirme ve bu yollardan önemli bir ticari gelir
elde etme yarışı içine girdiler.
Uzak Doğu ve Hindistan bölgesi ile Atlas Okyanusu limanları bu dönemdeAvrupa devletlerinin yeni
gözde paylaşım bölgeleri olmuştur. Bu paylaşım rekabeti zaman zaman Avrupa devletleri arasında
savaşlara neden olmuştur (Otuz Yıl Savaşları).

Asya’nın Genel Durumu
XVII. yüzyılda Rusya, Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla ilerleme yolundaki en
büyük engeli ortadan kalkan Rusya, Orta Asya’ya doğru yayılmayı
amaçlamıştır.
Altın Orda Devleti’nin dağılmasıyla bu devletin toprakları üzerinde
Özbekler güçlenmiş; Hive, Buhara, Hokand gibi Özbek hanlıkları
kurulmuştur. Yine bu dönemlerde Kazak Hanlığı, Kırgız, Kaşgar ve
Babür Devleti özellikle Orta Asya ve Hindistan’da hem önemli bir siyasi
güç olmuşlar hem de Türk kültürünün bu bölgede yaşamasına ve
yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Gerek yapmış oldukları mimari
eserler gerekse dönemlerinde yazılmış kitaplar Türk kültürünün bölgede
günümüze kadar devam edecek şekilde yaşamasını sağlamıştır.

Kategorisi Tarih • Tags: , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector