10.Sınıf Tarih Sayfa 181-182-183

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Perşembe, Nisan 18, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 181-182-183 Cevapları MEB

SAYFA 181

SORU : Yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak Süveyş Kanalı’nın açılması İngiltere’nin Osmanlı
Devleti’ne karşı izlediği politikaları nasıl etkilemiştir?Tartışınız

Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla İngiltere Osmanlı Devletinden daha çok toprak parçası almak için kolları sıvadı.
Önce Kıbrısı aldı.
Siyasi ve ekonomik yönden önem kazanan Mısır’ı Osmanlıdan almak için elinden geleni yapmaya başladı.
Mısır’ı işgal etti.

SAYFA 182

SORU: II. Meşrutiyet’in ilanını sağlayan iç ve dış nedenleri aşağıdaki tabloya yazınız

II. Meşrutiyet’in İlanı

İç Neden : Jön Türkler’in baskısı.Cemiyete bağlı subaylardan Kolağası Niyazi Bey’in Resne’de, Enver Bey’in Selanik’te birlikleri ile
başlattıkları isyan.

Dış Neden : Rus çarı ile İngiltere kralının yaptığı Reval Görüşmesi

SORU : 31 Mart Olayı’nın sonunda yaşanan gelişmeler nelerdir

31 Mart olayıyla fırsatı değerlendiren İttihat ve Terakki liderleri II. Abdülhamit’i tahttan indirmek için
harekete geçtiler. Meclis toplanarak II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesine ve yerine kardeşi V. Mehmet
Reşat’ın geçirilmesine karar verdi. Ayrıca Mebusan
Meclisi, Kanunuesasi’nin bazı maddelerini de
değiştirdi.

SAYFA 183

SORU : II. Meşrutiyet’ten sonra getirilen yeniliklerin demokratik hayata katkıları neler olabilir?

Basın özgürlüğü arttı.Padişahın yetkileri biraz daha kısıtlandı.Çok partili yaşama geçildi.

SORU : Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne yaklaşmasının sebebi nedir

Almanya’nın Osmanlı’nın topraklarını ham madde kaynağı ve pazar olarak görmesi.
Ayrıca Osmanlı’yı kullanarak İngiltere’nin Mısır üzerinden Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolları da
denetlemek istemesi.

 

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector