10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 105-106-107-108-110-111-112 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Cumartesi, Mart 2, 2013 - Kaydet & Paylaş - 1 Yorum

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 105-106-107-108-110-111-112 MEB

SAYFA 105

IV. Mehmet Dönemi (1648-1688)

XVII.Yüzyılda Devlet İdaresinde Sadrazamların Ön Plana Çıkmasının Nedenleri Neler Olabilir ?

IV. Murat öldükten sonra yerine İbrahim, padişah oldu.İbrahim dönemi (1640-1648) vezirlerin yönetime karıştığı bir dönem olmuştur.
İbrahim’den sonra yerine çocuk yaştaki IV.Mehmet padişah olmuştur.IV.Mehmet,kendisi yönetecek yaşa gelinceye kadar ülkeyi annesi ve
vezirler yönetmiştir.IV.Mehmet’in kendisi yönetimi ele alıncada imparatorluğun toparlanması ve istikrarı için sadrazamlara birçok
yetkiler vermiştir.
Yukarıdaki tabloya bakarak Osmanlı Ekonomisi için : 1608 yılından 1688 yılına kadar devletin giderleri artmış, gelirleri azalmıştır.
Ekonomi bozulmuş.

SAYFA 106

Köprülü Mehmet Paşa’nın Görevi Kabul Etmek İçin Şartlar Öne Sürmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Valide Sultan Köprülü ile görüştü ve onu sadrazam yapmak istediğini bildirdi. O esnada 78 yaşında olan Köprülü, kendisine geniş yetkiler verildiği ve aleyhine hile koparanların sözlerine itibar edilmeyeceğine söz verildiği takdirde sedâreti kabul edeceğini bildirmiş ve kendisine çok geniş yetkilerin verilmesi üzerine 15 Eylül 1656’da sadrazamlığı kabul etmişti.
Köprülü Mehmet Paşa’nın bu şartları koymasının sebebi; o dönemde devletin karışıklar içinde olması,haksızlıklara maruz kalabileceği, çekemeyen kişilerin hasetleri ve
iftiraları yüzünden başının gitmesini istememesi ve devleti tekrar selamete çıkarmak için.

SAYFA 107

XVII. Yüzyılda Yapılan Siyasi Ekonomik Askeri Sosyal Islahatlar

Siyasi :
Kişilere bağlı kalmıştır.Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır
Islahatlara yeniçeriler,devlet adamları, saray kadınları ve ulema engel olmaya çalışmıştır.

Ekonomik :
Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
Avrupadaki gelişmeler takip edilememiştir

Askeri :
Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
Avrupadaki gelişmeler takip edilememiştir.
Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır.

Sosyal :
Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
Baskı ve şiddet yolu ile devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir.Ancak bu yol, ıslahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur

SAYFA 108

Uyvar Kalesinin Alınmasının Osmanlı Toplumunda Meydana Getirdiği Duygular

Kale 1573-1581 yılları arasında Macaristan’ı Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı ordularına karşı savunmak amacıyla inşa edilmiştir. Kale İtalyan mimar Ottavio Giulio Baldigara tarafından 6 uçlu bir yıldız biçiminde inşa edilmiştir. Osmanlılar Uyvar Kalesini 6 defa kuşattılar. 1663 yılında, IV. Mehmet döneminde Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın kumandasındaki bir ordu kaleyi ele geçirdi.
Kale alındığı,düşman yenildiği için mutlu oldular.Gurur duydular.Bugün birçok batı dilinde kullanılan “Türk gibi güçlü” (Fr: Fort comme un Turc) deyimi, bu kalenin fethinden doğmuş olup, tam hali “Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü” şeklindedir.

 

 

SAYFA 110

Kutsal İttifak Karşısında Başarısız Olan Osmanlı Devleti ile İttifak Devletleri Arasında ingiltere ve Hollanda’nın Aracılık Yapma Nedenleri Neler Olabilir?

Dngiltere’nin Osmanlı ile ilk münasebetleri XIV. asrın sonları ile XV. asrın baslarında
ticari ve iktisadî alanda olmustur. Dngiltere, Osmanlı Devleti’nin 1683 II. Viyana
kusatmasından sonra batı ile savastığı dönemde, tarafsız kalmayı tercih etmistir. Ama buna
rağmen, Fransa ile aralarındaki düsmanlıktan dolayı Osmanlı ile Avusturya arasındaki savasın
bitmesi ve Avusturya’nın Fransa’ya karsı daha serbest hareket edebilmesi için büyük gayret
göstermistir. Osmanlı coğrafyasında ticari faaliyetlerden ziyade siyasi çalısmaları ile tanınan
Dngiliz büyük elçisi William Trumbull (1686–1691) Dngiltere’nin menfaatleri icabı savasın
bitmesi için büyük gayret göstermistir. Trumbull’un yerine atanan ve Karlofça Anlasmasının
imzalanması sırasında arabuluculuk yapan Peget (1692–1702) ise, Dngiltere’nin tarafsız
kalması için uğrasmıs ise de Avusturya ve Venedik tarafı bir tutum izlemistir. Karlofça
antlasması sonrası dönemde Dngiltere, ticari ve siyasi çıkarları için Yakın Doğu ve Osmanlı
Devleti ile daha fazla ilgilenmeye basladı. Bu dönemde Dngiltere yavas yavas emperyalizme
kaydı. Bu amaçla da Hindistan ticaret yolunun güvenliğini sağlamaya yöneldi

Avusturya’nın uzun süredir savasmıs olduğu
Osmanlı ile yeniden savasa tutusması Avrupa devletlerini güç duruma
sokabilirdi. Tüm bu nedenlerden dolayı Dngiltere, Fransa ile aralarındaki olan
mücadelenin de etkisi ile Avusturya’nın Osmanlı karsısında daha serbest
hareket edebilmesi için barısa aracılık yapmaya baslamıstır

Hollanda’da aşağı yukarı aynı nedenlerden yani Fransa,İspanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeriyle yaptığı rekabetten dolayı arabuluculuk yapmıştır.

Soru : Osmanlı Devleti’nin İlk Defa Büyük Ölçüde Toprak Kaybetmesinin Osmanlı Yöneticileri ve Ordusu Üzerinde Etkileri Neler Olabilir?

Osmanlı Devleti’ndeki yenileşme hareketleri 17. yüzyılın sonundaki Karlofça Antlaşması
(1699) ile başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıla dek dünyanın büyük devletlerinden
biriydi. Ancak bu yüzyılın sonlarında ülke küçülmeye başladı. Karlofça antlaşmasıyla başlayan toprak
kaybı, devlet adamlarını derin derin düşünmeye yöneltti. Toprak kayıplarının nedeni ordunun savaş
alanlarında yenilmesiydi. Bu tespit, olgunun bir yüzünü, askerî yönünü dışa vuruyordu. Oysa sadece
askeri örgütler değil devletin çeşitli kurumlan çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaşmıştı. Ancak
bunu görmek isteyenlerin sayısı son derece azdı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğundaki
çağdaşlaşma hareketi askerî alanda başlatıldı. Amaç imparatorluğu eski gücüne kavuşturmaktı

 

 

SAYFA 111

Rusya’nın İstanbul’da Sürekli Elçi Bulundurmasını Osmanlı-Rus İlişkileri Açısından Değerlendiriniz?
Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerinde tarih boyunca her zaman büyük emelleri olmuştur.
Andlaşma’nın 13. maddesi gereğince Ruslar, ıstanbul’da Kapu Kethüdası adıyla
küçük elçi bulunduracaklar ve bu elçi diğer devletlerin daimi elçileriyle
aynı hakkı haiz olacaktı. Ruslar, bu anlaşma ile ısrarla istemiş
oldukları “Karadeniz’ den Rus ticaret gemilerine serbestçe gidiş
geliş hakkı”nı elde edememişlerdif86• Andıaşmanın, Kırım Hanlığı’nı
temelinden sarsan hükümlerinin, Kırım’daki Türk
hakimiyetinin kaybedilmesine başlangıç teşkil ettiği söylenebilir

SAYFA 112

XVII. Yüzyılda Avrupa’daki Bilimsel Gelişmelerle Osmanlı Devleti’ndeki Bilimsel Gelişmeleri Kıyaslayarak Değerlendirme Yapınız?

XVII yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler ve değişmeler yaşanırken Osmanlı Devletinde aynı paralellikte seyreden bir gelişme
görülmemektedir.Matematik,tıp ve astronomi alanında yeni eserlerden çok çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir.
Böylece 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasında bilim ve teknik yönünden oluşan fark ya da uçurum gittikçe derinleşmiştir.
Bu farklılık 17.yüzyılda kendisini hissettirmişse de, 18. yüzyıldan itibaren devlet tarafından da kabul edilerek bazı yenilik hareketleri için adımlar atılmaya başlanmıştır. Ancak, bu konuda çok geç kalındığı ileriki yıllarda daha iyi anlaşılmıştır
Onbeş, onaltı ve on yedinci yüzyıllardaki bilimsel çalışmalar Avrupayı
onsekizinci yüzyılda aydınlanma dönemine ulaştırırken, aynı yüzyıllar içinde
Osmanlı İmparatorluğu’nda bunun tam tersi gelişmeler yaşanıyordu.

 

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 105-106-107-108-110-111-112 Cevapları”

Comment from sevcan
Time 13 Mart 2013 at 18:14

albert eistein ve görelilik kavramı

ADMİN. Şu sayfadaki bilgi işinize yararmı http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal/PDFdosya/genelgorecelik2.pdf

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector