10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Cuma, Eylül 7, 2012 - Kaydet & Paylaş - 18 Comments

2011 yılı 10.Sınıf Tarih Kitabı Soruları ve Cevapları

NoT: Bu sene 10.sınıf tarih kitabındaki bütün soruları tek tek her soruyu konu açarakta cevaplayacağım. Hocalarınızın kitap harici soruları olursa aşağıya yazın 24 saat içinde cevap vereyim.

Sayfa 2
Temel Kavramlar
Tekfur: Bizanslıların merkezden bağımsız valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvan.
Fütüvvet: ahilikte denir. Osmanlının kurulduğu dönemde İslam dini kökenli esnaf örgütüdür.
Voyvoda: Osmanlıların Eflak-Boğdan krallarına verdiği unvan.
İskan: Osmanlıların fethettikleri yerlere, İslamiyeti yaymak, bölgeyi Türkleştirmek ve devlet otoritesini sağlamak için Türkleri yerleştirmesidir.
Kolonizasyon: Bir yerde yönetimin sağlanmasını kolaylaştırmak için örgütlenmedir.
Yörük: Oğuzların göçebe olan boylarına Yörük denir.
Fetret devri: Osmanlı devletinde Ankara savaşından sonra Osmanlının yenilmesi ile 1402-1413 arası geçen kargaşa dönemidir
Hanedan: Hükümdar sülalesi
Saltanat: tek kişinin yönettiği devlet şekli
Örf: Töre olarak ta adlandırılır. Toplumlara ait olan tüm değerlerdir.
Çıkma: saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasıdır.
Dirlik: Osmanlı devletinde devlete ait gelirlerin veya toprakların kişilere hizmet karşılığı verilmesidir.
Hirfet: Türk-İslam devletlerinde ayakkabıcılık, marangozluk gibi küçük el sanatlarına verilen isimdir.
Lonca: Türk-İslam devletlerinin bazılarında Bir şehirdeki belli bir esnaf grubunun kurduğu esnaf örgütüdür. (Berberler loncası gibi)
Gedik: Bir meslek grubunda oldukça ustalaşan kişi.(gediklide denir) ayrıca Loncalar tarafından usta olan kişiye verilen dükkân açma yetkisine de denir.
Miri arazi: İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olan toprak ve arazilere denir.
Tahrir: Kaydetme, sicile geçme anlamında olup Osmanlılarda arazilerin, arazi sahiplerinin ve vergi mükelleflerinin yazıldığı deftere denir.

Sayfa 4
1. Devletlerin kurulduğu bölgenin siyasi ve coğrafi konumu devletlerin gelişimini nasıl etkileyebilir?
Devletin kurulduğu bölgede güçlü bir devlet yoksa yada çatışma ve çalkantılar varsa yeni kurulan devlet bu durumdan faydalanarak daha çabuk gelişir. Devletlerin kıta ve denizlere göre konumu ve verimli topraklar vs. gibi coğrafi konumları da devletlerin gelişmelerinde önemli etkenlerdir.

2. Tarih boyunca kurulmuş olan bazı Türk devletlerinin kısa sürede bir imparatorluk haline gelmesinin sebepleri neler olabilir?
a- Türk cihan hakimiyeti düşüncesi b- Türklerin teşkilatçı yapıları
c- Güçlü bir orduya sahip olmaları d- Türklerdeki hoşgörü, sosyal devlet ve adalet anlayışı

Sayfa 5
XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi ve dini çatışmalar Osmanlı devletinin kurulup gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?
Avrupa’da güçlü bir devlet yoktu. Küçük krallıklar sürekli birbirleriyle çatışma ve savaş halinde idi. Halk bu çatışmalardan ve ağır vergilerden ve adaletsiz yönetimden bıkmıştı. Çatışmalara son veren güçlü bir otorite kuran Osmanlı devleti hem halka hoşgörülü davranmış hem de vergileri hafifletince halk Osmanlı yönetiminden memnun kalmış Osmanlı devleti de bu nedenden çabuk büyümüştür.

Sayfa 6
1. Haritaya göre Anadolu nun siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Anadolu parçalanmış bir halde, küçük beylikler var. Bir birlik yok

2. Osmanlı Beyliği diğer beyliklerle kıyaslandığında kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun avantajları neler olabilir.
Diğer beylikler birbirleriyle komşu olup mücadele halinde idiler. Çoğu Anadolu’ya sıkışmış durumda idi. Osmanlı beyliğinin ise Bizans ve Balkanlar yönünde önü açık olduğundan ayrıca Karadeniz ve Marmara denizine kıyısı olduğundan avantajlı durumda idi.

Sayfa 7
Bizans’ın içinde bulunduğu hangi durumlar Osmanlı devletinin gelişmesini kolaylaştırmıştır?
Bizans Anadolu ve balkanlardaki topraklarının büyük kısmını kaybetmişti. Elinde kalan toprakları da idare etmekte zorlanıyordu. Başkent İstanbul’da taht kavgaları ve saray entrikaları vardı. Ayrıca Tekfur adı verilen şehir valileri imparatorun sözünü dinlemiyorlar, halka baskı uyguluyorlardı. Halk yönetimden memnun değildi.

Ahilerin Osmanlı devletinin kuruluşundaki katkıları neler olabilir?
a- Birçok devlet adamı yetiştirdiler
b- Dini destek verdiler ve alınan yerlerin İslamlaşmasını sağladılar.
c. Birçok ilim adamı Ahi kökenlidir.
d- Gazi ve alperen olarak Osmanlı ordusunda savaştırlar.
e- birçok eserler yaptırarak şehirlerin güzelleşmesini sağladılar.
f- Esnaf odlularından ekonomik yönden devlete katkı sağladılar.

Şeyh Edebali’nin; Osman Bey’e yaptığı nasihatten yola çıkarak Osman Bey’i nasıl bir yönetim anlayışına yönlendirdiğini tartışınız.
Yönetimde; sakinlik öfke yok. Hoşgörü, adalet, affetmek, Birleştirici, sabır, insana saygı

Sayfa 8
XIV. yüzyılın başında Anadolu haritasını inceleyerek Bilecik in fethedilmesinin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Bilecik’in fethi 2 yönden önemli idi. İlki Osmanlı devletinin Karadeniz ve Marmara denizine ulaşmak için kilit konumda idi. ikincisi o dönemde bu bölgede önemli demir yatakları Vardı.

Türkiye Selçuklu devletinin bazı yöneticilerinin Osman beyin hizmetine girmesinin nedenleri neler olabilir?
a- Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesut’un Osman beye hilat vs. göndermesi ki Böylece onun bağımsızlığını tanıdığını gösterir. Böylece A. Selçuklu devletinin resmi varisi Osmanlı beyliğidir.
b- Osmanlı beyliğinin geleceğinin parlak olmasının görülmesi.
c. Anadolu’da Moğol baskısı varken uçlarda baskının az olması.
d- Osmanlı devletinin Bizans’a karşı gaza yapması.

Sayfa 9
İznik ve İzmit’in fethinin kalıcı hale gelmesini sağlayan unsurlar neler olabilir?
Halkın inanç ve adetlerine karışılmaması ve adaletli-hoşgörülü yönetim.

Sayfa 10
Aşağıda verilen fetihler ve savaşların Osmanlı devleti için kazanımlarını yazınız.
Koyunhisar savaşı(1302)
a-Osmanlı devletine İzmit yolu açıldı ve
b-Bursa üç yandan kuşatıldı.
c-Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı ilk zaferdir.
Bursa’nın fethi(1326)
a- İpek ve ticaret merkezi olan bir şehir Osmanlıya geçti. Osmanlı önemli ekonomik kazanç sağladı.
b- Bizans’ın Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırıldı.
c- Bursa Osmanlı’nın başkenti oldu.
Maltepe savaşı (1329)
a-Bizans’ın Anadolu’daki etkinliği tamamen kırıldı.
b-Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı en büyük zaferdir.
c- İznik ve İzmit’e Bizans tarafından yardım gelmeyince bu şehirler teslim oldu.
İznik(1331) ve İzmit’in Fethi(1337)
İznik hem bir ilim ve kültür merkezi haline geldi. Hemde bizans’a karşı yapılacak seferler için üs haline getirildi. İzmit’in fethi ile de Bizans’ın Anadolu2da önemli bir varlığı kalmadı.
Karesioğulları beyliğinin alınması(1345)
a- Osmanlıların aldığı ilk Anadolu Beyliği Karesioğulları’dır. Böylece Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması için ilk adım atıldı.
b- Karesi Beyliği’nden birçok sahil bölgesinin Osmanlılara geçmesi ile Rumeli’ye geçiş kolaylaşmıştır
c-Osmanlılar Karesi donamasından yararlanmışlardır.
d- Karesi Beyliği’nin yöneticileri Hacı İlbey, Evranos Bey gibi şahsiyetler Osmanlı yönetimine büyük katkılar sağlamışlardır.

NOT: Şuanda 2-10 . sayfalar cevaplandırıldı. Diğer sayfaları cevaplandırdıkça sayfa linklerini aşağıya yorum yaz kısmına yazacağım. Bütün sayfayı aşağıya kadar kontrol etmeden çıkmayın.

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , ,

18 Responses to “10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları”

Comment from berfin
Time 20 Eylül 2012 at 17:42

osmanlı devletinin başkenti bursadan edirneye taşımasının amacı ne olabilir

ADMİN: Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının amaçları neler olabilir?

Bölge bereketli topraklara sahipti ve daha önemlisi Edirne, iki kıta arasında topraklarıyla verimli doğal bir geçitti.Edirne Türkler’in Rumeli’yi fethetme hareketlerinde çok önemli bir askeri üsttü.Başkent Bursa, Avrupa ve Balkanlara uzak kalıyordu.Bu yüzden Sırpsındığı zaferinden sonra 1. Murat, 1365′te devlet merkezini Bursa’dan Edirne’ye taşıdı.Böylece Bizansın bizansın arka tarafına geçerek arkasını ve önünü işgal edip ortasında bizansı bırakarak bizansı yıkabilecekti

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 2
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-2/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 4
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-4/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 5
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-5/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 6
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-6/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 7
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-7/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 8
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-8/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 9
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-9/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 10
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-10/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 11
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-11/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 12
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-12/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 13
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-13/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 14
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-14/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 15-16
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-15-16/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 17
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-17/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 18
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-18/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 19
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-19/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 20
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-20/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 21
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-21/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 22
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-22/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 23
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-23/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 24
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-24/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 25
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-25/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 26
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-26/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 27
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-27/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 29
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-29/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 30-31
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-30-31/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 32
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-32/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 33
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-33/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 34 – 35
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-34-35/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 36
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-36-temel-kavramlar/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 38
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-38/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 39
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-39/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 40
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-40/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 41
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-41/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 42
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-42/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 44
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-44/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 43
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-43/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 45
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-45/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 46
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-46/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 48
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-48/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 49
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-49/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 50
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-50/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 51
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-51/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 53
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-53/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 54
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-54/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 55
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-55/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 56
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-56/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 57
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-57/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 58
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-58/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 59
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-59-cevabi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 60
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-60/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 61
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-61/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 62
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-62/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 63
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-63/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 66
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-66/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 67
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-67/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 68
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-68/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 70
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-70/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 71
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-71/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 73
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-73/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 74
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-74/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 75
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-75/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 76
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-76/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 77
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-77/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 78
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-78/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 81
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-81/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 83
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-83/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 84
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-84/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 85
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-85-proje-odevi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 86-87
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-86-87/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 88
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-88-2/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 90
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-90-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 91
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-91/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 92
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-92/
10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 93
(EN KISA SÜREDE CEVAPLANACAK)

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 94
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-94/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 95
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-95/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 96
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-96/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 97
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-97/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 98
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-98/

Comment from senem
Time 21 Eylül 2012 at 19:31

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 99-100-102-103-104
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-99-100-102-103-104-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 105-106-107-108-110-111-112 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-105-106-107-108-110-111-112-cevaplari/

10. Tarih Kitabı Sayfa 113 Proje Ödevi
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-113-proje-odevi/

10. Sınıf Tarih Cevapları Sayfa 114-115 Ölçme ve Değerlendirme
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-114-115-olcme-ve-degerlendirme/

10.Tarih Kitabı Sayfa 116 Cevapları Temel Kavramlar
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-116-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ölçme Değerlendirme
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-147-cevaplari-olcme-degerlendirme/

arkadaşlar ben 4. sayfada osmanlı devletinin en geniş sınırlarının gösterildiği haritayı inceleyerek bu coğrafyada günümüzde hangi devletlerin olduğunu belirleyiniz sorusuna cevap arıyorum lütfen yardım edin ??

ADMİN: Zaten 4.sayfada 29 tane ülke adı yazıyor onların hepsi

Comment from zeynep
Time 23 Eylül 2012 at 18:53

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 118-119-120 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-118-119-120-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 121-122-123 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-121-122-123-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 124-125-126-127 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-124-125-126-127-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 128-129-130-131 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-128-129-130-131-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 132-133-134-136 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-132-133-134-136-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 137-139-140 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-137-139-140-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 141 142 143
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-141-142-143/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 144 145
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-144-145/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 146 Proje Ödevi
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-146-proje-odevi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 147
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-147-cevaplari-olcme-degerlendirme/
Allah razı olsun :)

ADMİN: Hepimizden Allah razı olsun

Comment from asdasdasd
Time 25 Eylül 2012 at 20:04

adamsın be ……. <3

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 148 Temel Kavramlar
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-148-temel-kavramlar/

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 150-151-152-153-154 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-150-151-152-153-154-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 155-156-157-158-159-161 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-155-156-157-158-159-161-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 162-163-164-165 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-162-163-164-165-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-166-167-168-169-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 170-171-172 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-170-171-172-cevaplari/

Comment from murat
Time 25 Eylül 2012 at 22:57

admin gerçektende çok teşekkür ediyorum.diğer sayfalarıda yüklersen çok sevinirim.saygılar

10.Sınıf Tarih Sayfa 173-174-175-176
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-173-174-175-176/

10.Sınıf Tarih Sayfa 177-178-179-180
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-177-178-179-180/

10.Sınıf Tarih Sayfa 181-182-183
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-181-182-183/

10.Sınıf Tarih Sayfa 185-186-187
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-185-186-187/

Comment from Yasin
Time 26 Eylül 2012 at 22:29

evet bir an önce diğer sayfalarıda alalım lütfen :D:D

Comment from eda
Time 30 Eylül 2012 at 18:40

çok işime yarıyor teşekkürler:)

Comment from ahmet görünmez
Time 20 Ekim 2012 at 09:32

Admin sen harikasın ya senin sayende 4 sözlü notu aldım

Comment from burak
Time 09 Ocak 2013 at 15:10

ya 98 den sonraki sayfaları verseniz çok daha iii olucak

Comment from SoWeBo
Time 12 Şubat 2013 at 18:36

Adamsın beeee!!

Comment from SoWeBo
Time 12 Şubat 2013 at 18:36

Adamsın beeee admin!!

Comment from Zaa xd
Time 14 Şubat 2013 at 19:34

Bu site bir harika dostum!!

Comment from elmas
Time 17 Şubat 2013 at 15:19

ya 94. sayfaya giriyorum ama başka yazılar çıkıyo :(

Comment from sevgi
Time 20 Şubat 2013 at 18:13

120 ve 121 istiyorum acilll

Comment from atilla
Time 24 Şubat 2013 at 19:19

devami yokmu bunun yaa

Comment from sdfgh
Time 25 Şubat 2013 at 19:49

neden devamı yok 98’den sonrasınıda yazarmısınıııız lütfen :(

Comment from deniz
Time 18 Mart 2013 at 21:34

gerçekten çok sağolun

Comment from ümran
Time 05 Nisan 2013 at 19:56

sayfa 161 ve 162 cevaplarsanız sevinirim :D

ADMİN: Yukarıda sayfanın cevaplanmış linki var

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector