10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tüm

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Perşembe, Eylül 27, 2012 - Kaydet & Paylaş - 13 Comments

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tüm

10.Sınıf Tarih Kitabı Soruları ve Cevapları

NoT: Bu sene 10.sınıf tarih kitabındaki bütün soruları tek tek her soruyu konu açarakta cevaplayacağım. Hocalarınızın kitap harici soruları olursa aşağıya yazın 24 saat içinde cevap vereyim.

Sayfa 2
Temel Kavramlar
Tekfur: Bizanslıların merkezden bağımsız valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvan.
Fütüvvet: ahilikte denir. Osmanlının kurulduğu dönemde İslam dini kökenli esnaf örgütüdür.
Voyvoda: Osmanlıların Eflak-Boğdan krallarına verdiği unvan.
İskan: Osmanlıların fethettikleri yerlere, İslamiyeti yaymak, bölgeyi Türkleştirmek ve devlet otoritesini sağlamak için Türkleri yerleştirmesidir.
Kolonizasyon: Bir yerde yönetimin sağlanmasını kolaylaştırmak için örgütlenmedir.
Yörük: Oğuzların göçebe olan boylarına Yörük denir.
Fetret devri: Osmanlı devletinde Ankara savaşından sonra Osmanlının yenilmesi ile 1402-1413 arası geçen kargaşa dönemidir
Hanedan: Hükümdar sülalesi
Saltanat: tek kişinin yönettiği devlet şekli
Örf: Töre olarak ta adlandırılır. Toplumlara ait olan tüm değerlerdir.
Çıkma: saray içindeki Enderun mektebinde yetişen çocukların görevli olarak saray dışına çıkıp bir göreve atanmasıdır.
Dirlik: Osmanlı devletinde devlete ait gelirlerin veya toprakların kişilere hizmet karşılığı verilmesidir.
Hirfet: Türk-İslam devletlerinde ayakkabıcılık, marangozluk gibi küçük el sanatlarına verilen isimdir.
Lonca: Türk-İslam devletlerinin bazılarında Bir şehirdeki belli bir esnaf grubunun kurduğu esnaf örgütüdür. (Berberler loncası gibi)
Gedik: Bir meslek grubunda oldukça ustalaşan kişi.(gediklide denir) ayrıca Loncalar tarafından usta olan kişiye verilen dükkân açma yetkisine de denir.
Miri arazi: İslam devletlerinde mülkiyeti devlete ait olan toprak ve arazilere denir.
Tahrir: Kaydetme, sicile geçme anlamında olup Osmanlılarda arazilerin, arazi sahiplerinin ve vergi mükelleflerinin yazıldığı deftere denir.

Kategorisi Tarih • Tags: , , , ,

13 Responses to “10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Tüm”

Comment from admin
Time 27 Eylül 2012 at 09:17

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 2
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-2/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 4
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-4/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 5
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-5/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 6
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-6/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 7
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-7/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 8
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-8/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 9
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-9/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 10
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-10/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 11
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-11/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 12
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-12/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 13
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-13/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 14
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-14/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 15-16
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-15-16/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 17
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-17/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 18
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-18/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 19
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-19/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 20
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-20/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 21
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-21/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 22
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-22/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 23
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-23/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 24
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-24/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 25
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-25/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 26
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-26/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 27
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-27/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 29
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-29/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 30-31
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-30-31/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 32
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-32/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 33
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-33/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 34 – 35
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-34-35/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 36
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-36-temel-kavramlar/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 38
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-38/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 39
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-39/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 40
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-40/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 41
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-41/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 42
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-42/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 44
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-44/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 43
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-43/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 45
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-45/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 46
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-46/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 48
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-48/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 49
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-49/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 50
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-50/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 51
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-51/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 53
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-53/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 54
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-54/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 55
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-55/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 56
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-56/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 57
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-57/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 58
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-58/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 59
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-59-cevabi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 60
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-60/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 61
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-61/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 62
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-62/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 63
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-63/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 66
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-66/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 67
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-67/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 68
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-68/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 70
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-70/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 71
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-71/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 73
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-73/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 74
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-74/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 75
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-75/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 76
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-76/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 77
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-77/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 78
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-78/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 81
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-81/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 83
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-83/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 84
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-84/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 85
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-85-proje-odevi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 86-87
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-86-87/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 88
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-88-2/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 90
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-90-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 91
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-91/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 92
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-92/
10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 93
(EN KISA SÜREDE CEVAPLANACAK)

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 94
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-94/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 95
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-95/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 96
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-96/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 97
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-97/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 98
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-98/

Comment from baran dğuş
Time 02 Şubat 2013 at 13:37

10.sınıf tarih dersi 94-136 arası sorularını gösterirmisin teşekkür ederim

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 99-100-102-103-104
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-99-100-102-103-104-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 105-106-107-108-110-111-112 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-105-106-107-108-110-111-112-cevaplari/

10. Tarih Kitabı Sayfa 113 Proje Ödevi
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-113-proje-odevi/

10. Sınıf Tarih Cevapları Sayfa 114-115 Ölçme ve Değerlendirme
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-cevaplari-sayfa-114-115-olcme-ve-degerlendirme/

10.Tarih Kitabı Sayfa 116 Cevapları Temel Kavramlar
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-116-cevaplari/

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 118-119-120 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-118-119-120-cevaplari/

Allah razı olsun :)

ADMİN: Hepimizden Allah razı olsun

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ölçme Değerlendirme
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-147-cevaplari-olcme-degerlendirme/

Comment from baran doğuş
Time 02 Şubat 2013 at 13:41

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 118-119-120 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-118-119-120-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 121-122-123 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-121-122-123-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 124-125-126-127 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-124-125-126-127-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 128-129-130-131 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-128-129-130-131-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 132-133-134-136 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-132-133-134-136-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 137-139-140 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-137-139-140-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 141 142 143
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-141-142-143/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 144 145
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-144-145/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 146 Proje Ödevi
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-146-proje-odevi/

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 147
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-147-cevaplari-olcme-degerlendirme/

17.yy osmanlının avrupada siyasi ve ticari ilişkisi nasıldır teşekkür ederim

Comment from mervin
Time 16 Şubat 2013 at 19:30

hani bunun devmı ??? bana devamı gerekli yhaaa ???? lütfen yarına gerekli….

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 148 Temel Kavramlar
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-cevaplari-sayfa-148-temel-kavramlar/

10. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 150-151-152-153-154 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-150-151-152-153-154-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 155-156-157-158-159-161 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-155-156-157-158-159-161-cevaplari/

10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 162-163-164-165 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-kitabi-sayfa-162-163-164-165-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-166-167-168-169-cevaplari/

10.Tarih Kitabı Sayfa 170-171-172 Cevapları
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-tarih-kitabi-sayfa-170-171-172-cevaplari/

Comment from emre
Time 23 Şubat 2013 at 19:57

10.Sınıf Tarih Sayfa 173-174-175-176
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-173-174-175-176/

10.Sınıf Tarih Sayfa 177-178-179-180
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-177-178-179-180/

10.Sınıf Tarih Sayfa 181-182-183
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-181-182-183/

10.Sınıf Tarih Sayfa 185-186-187
http://www.odevcevaplari.com/tarih/10-sinif-tarih-sayfa-185-186-187/

Lütfen sayfa 120 ve 121in cevaplarnı qösterir misin

Comment from observır
Time 18 Mart 2013 at 17:33

150 den sonrası yok mu .?

ADMİN : En kısa zamanda olacak inşaallah. 150. sayfaya geldiniz mi?

Comment from observır
Time 18 Mart 2013 at 17:34

II.Mahmut döneminde 3 tane etkinlik var onlarında cevaplarını verirsen çok sevinicem..

ADMİN: ok

Comment from goo joo pyo
Time 19 Mart 2013 at 09:09

150den sonrasını nezaman ekliyeceksin?

ADMİN : En kısa zamanda olacak inşaallah. 150. sayfaya geldiniz mi?

Comment from ömer
Time 19 Mart 2013 at 17:31

Kardeş acil olarak 150 ye kadar cevapları werir misin

Comment from eda
Time 04 Nisan 2013 at 19:38

Bunun devamı yok mu yaa :(

Comment from pınar
Time 10 Nisan 2013 at 21:12

179 dan sonrası ne zaman geliyo

Comment from ebrar
Time 17 Nisan 2013 at 21:04

admin adamın dibisinde 172 den sonrasını lütfennn
hallet sen yaparsın bu işi 1 hafta içinde bekliyoruz! :(

ADMİN: Tamamdır yaparım inşaallah

Comment from goo joo pyo
Time 29 Nisan 2013 at 21:21

197 nezaman ekliyeceksin ?

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector