10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 99-100-102-103-104 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Perşembe, Şubat 28, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 99-100-102-103-104 Cevabı,Cevap,Soru,Kitap

2.Konu XVII.Yüzyıl Islahatları

Devlet Adamlarını Ülkede Islahatlar ve Köklü Değişiklikler Yapmaya Zorlayan Etkenler Neler Olabilir

Islahatın Kelime Anlamı : Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. 2. Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde ,siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla yapılmıştır.

Kısaca en büyük etken devleti yıkılmaktan kurtarmaktır.

Vatandaşlar arasında tam bir eşitlik sağlamak

Bozulan ekonomiyi iyileştirmek ve yeniden düzeltmek

Zamanın getirdiği gereksinimler karşısında gerekli yeni kurumlar kurmak.

Devlet kurumlarındaki bozulmaları düzeltmek

Savaşlarda istenilen başarıları sağlamak

Devleti güçlendirmek

Toplum düzenini kurmak

Milleti çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak

Demokratikleşmek

Ulusal kaynaklarını olanak ölçüsünde geliştirerek, bunlardan tam olarak yararlanmak,

SAYFA 100

IV: Murat’ın Tütün İçilmesini Yasaklaması ve Kahvehaneleri Kapatması Uygulamasının Gerekçeleri Neler Olabilir?

4. Murat, Osmanlı padişahlarından en ‘’şehid’’i, en şiddetlisiydi. Devlet çöküyordu, hem Anadolu’da hem İstanbul’da otorite kalmamıştı. 4. Murat’ın ağabeyi ‘’Genç Osman’’ da bu zorbaların elinde can vermişti. 11 yaşında tahta geçen annesi Kösem Sultan’ın elinde 19 yaşında iktidarı alan 4. Murat İstanbul’daki anarşinin nedenini kahvelerde, kahvehanelerde buldu ve hepsini kapattı. Kahve ve tütün içilmesini yasakladı, hatta bu yasak, evleri de kapsıyordu. Çünkü bu kahvehanelerin hemen hepsini yeniçeri zorbaları işletiyor, toplantı yerleri buralar oluyordu.

2 Eylül 1633’te çıkan büyük yangın, İstanbul’un beşte birini yaktı, mahvetti, Cibali’de başlayan yangın şehri sardı.
4. Murat da, yangının çıkışını kahvehanelere ve tütüne bağladı, hepsini kapattı ve tütün içmeyi yasakladı.
Yasağı bizzat padişah denetliyordu, kılık kıyafet değiştiriyor, yanında cellat, hiç umulmayan yerde emrini dinlemeyenlerin kellesini vurduruyordu, kim bilir kaç tiryaki can vermişti…
* * *
Padişah’ın bu kadar insafsız oluşunu hicvedenler de vardır:
‘’Zararsız bir duhan hakkında n’eyler bunca dikkatler,
Duhân-i-âh-ı mazlûmânı men’eylen hüner oldur.’’
4. Murat bunlara hiç aldırmadı mücadelesini sürdürdü…
Kimlere karşı mı?
Mehmet Halife, o günleri anlatan ‘’Tarih-i Gılmanı’’sında şöyle der:
‘’Ol o zamân Kul’un (Kapukulu Ocakları’nın) şol mertebe tuğyânı vardı ki, gündüz, hamâmdan peştemâl ile çıplak avrat (kadın) çıkarmak ve gulâmiye (vergi tahsilatından alınan ikramiye) aldıkları günde (Fatih) Sultân Mehmed Câmii’nde duhân (tütün) içmek ve Müslümânların ırzın pâymâl etmek ve kûşelerde âşkâre (açıkça) ayak üzeri zinâ ile livâta etmek (kadın ve oğlanla münasebette bulunmak) ve kan dökmek ve evler ve saraylar basmak ve bayram günlerinde salıncak kurup bi’z-zât pâdişâhı ve vâlidesini ve vüzerâ ve ehl-i DÓvân’ı (hükûmet üyelerini) mumlar ile salıncağa okumak (davet etmek) gibi ve bâ-husûs kahvehânelerde ve meyhânelerde fi’il-i nâ-meşrû etmeleri gibi şol mertebe â’lem nizâm-u intizâmdan çıkmışdı ki, vasfa gelmez.’’(x)
* * *
4. Murat ‘’devleti kurtarmak için’’ ‘’tütün yasağı’’ koymuş

SAYFA 102

Tımar Sisteminin Bozulmasının Siyasi Ekonomik Askeri Sosyal Sonuçları

SİYASİ : Merkezi otorite zayıfladı.Birçok tımar sahibi dirliğini kaybetti.Tımarlarını kaybeden dirlik sahipleri ayaklanmalar çıkarttı.Celali ayaklanmasına sebeb oldu.

EKONOMİK :Üretim azaldı.Azalan üretim nedeniyle devlet halktan yeterince vergi toplayamamıştır.Halka ağır vergiler koymak zorunda kalmıştır.Ağır vergileri ödeyemeyen köylüler topraklarını terk ederek göç etmiştir.İşsizlik artmıştır

ASKERİ : Devlet ücretli asker tutmak zorunda kaldı.Sekban denilen bu ücretli askerler savaş zamanında asker, barış zamanı işsizdi.İşsiz kaldıkları dönemde de halktan haraç alıyorlardı.Böylece devlette asayiş ve otorite yok oldu.

SOSYAL : Ağır vergileri ödeyemeyen köylüler topraklarını terk ederek göç etmiştir.Şehirlerde iş imkanı konusunda sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.İşsizlik artmıştır.iş bulamayanlar eşkiyalık yapınca bulundukları şehirlerde asayiş problemleride artmıştır.

SAYFA 103

Avrupa’da Otuz Yıl Savaşlarının Devam Etmesinin IV. Murat’ın Doğu’ya Sefer Düzenlemesine Etkisi Ne Olabilir?
Otuz Yıl Savaşı, 1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’na bağlı prensliklerin farklı taraflarda savaşması sebebiyle bir iç savaş niteliği de taşır.
Savaş, 1648 yılında Protestanların zaferiyle bitmiş ve Vestfalya Antlaşması ile savaş sonucunda Almanya’yı oluşturan Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu her biri hükümran olan birçok küçük devlete ayrılmıştır, İmparatorluk makamının yetkileri ise çok kısıtlanmıştır

Otuz Yıl Savaşları yüzünden Avrupa’dan gelecek herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı için 4. Murat doğuya sefer düzenlemiştir.

SAYFA 104

XVII. Yüzyıldaki Bilim İnsanlarının Yaptığı Çalışmalar,Bulundukarı Döneme ve Sonraki Dönem Bilimine Nasıl Katkı Sağlamıştır?

Avrupa’da sanayinin hızla gelişmesini sağladı.Gelişen sanayi bir sonraki yüzyılda yaşanacak olan Sanayi İnkılabı’nın zeminini hazırladı.Sanayisi gelişen Avrupa Devletleri
dünya siyasetinde daha çok sözü geçen bir güç haline geldi.

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector