10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 148 Temel Kavramlar

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 20, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

10.Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 148 Temel Kavramlar

SAYFA 148

V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)

TEMEL KAVRAMLAR

TANZİMAT : İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem

PANSLAVİZM : Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket
PANTÜRKİZM : Türkçülük.
OSMANLICILIK : Osmanlılık düşüncesini benimseyen ve yayan düşünce akımı
BATICILIK : Batıcı olma durumu, Garpçılık.
KANUNUESASİ : “Temel Kanun” ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti’nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876’da ilan edilmiştir.

MECLİSİMEBUSAN : Meclis-i Mebusan (Parlamenterler Meclisi), Osmanlı İmparatorluğu’nda, 23 Aralık 1876 tarihli Anayasa’ya (Kanuni Esasi) göre kurulmuş ve I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır.
FIRKA :
Fırka: Eski dilde genel olarak birbirlerine göre aynı, başka gruplara göre farklı görüşe sahip toplulukları tanımlamak için kullanılan bir kavramdı. Bu anlamdan türeyerek çeşitli mânâlar kazanmış ve bazı grupsal ve kurumsal terimlerin yerine kullanılmaya başlamıştır.
Fırka: Mezhep anlamında kullanılabilir.
Fırka: Siyasi parti anlamında kullanılır.

MİLLİYETÇİLİK :

Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector