4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 17, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal ve bir toplumsal dayanışma yardım kurumu değildir?
A) Kızılay B) Çocuk Esirgeme Kurumu C) NATO D) Sivil Savunma Teşkilatı

2)”İnsanlar bütün ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar.Bir insan hem doktor, hem fırıncı, hem mühendis olamaz.” Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Başkalarının işine karışmamayı. B) İş bölümü ve dayanışmayı.
C) Çok sayıda okul bitirmeyi. D) İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı.

3)Hangisi, okullarımızda katılabileceğimiz eğitsel kulüp çalışmalarından biri değildir?
A) sivil savunma B) Yeşilay C) trafik D) sigortacılık

4)Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki resmi kurumlardan değildir?
A) Belediye B) Çerkezköy Devlet Hastanesi
C) Fevzipaşa İlköğretim Okulu D) Manisalılar Dayanışma Derneği

5) Erozyonla mücadele etmek için kurulan sosyal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut B) Kızılay C) TEMA D) Yeşilay

6) I. Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur.
Il. Sivil toplum örgütleri gönüllüler tarafından kurulur.
III. Resmt kurumlarda görev ve yetkiler yasa ile belirtilmektedir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?
A) yalnız Il B) I ve Il C) l ve III D) I, Il ve III

7) Eğitim ile öğrencilere,
I. yeteneklerini keşfedebilecekleri kulüplerde görev almalarını sağlamak
Il. kişisel ve grup halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme yeteneğine sahip olmalarını sağlamak
III. topluma yararlı bireyler yetiştirmek
davranışlarından hangilerinin kazandırılması hedeflenmiştir?
A) I ve Il B) I ve IlI C) lI ve III D) I, Il ve III

8) I. iş birliği
Il. yardımlaşma
III. kâr elde etme
Sivil toplum kuruluşlarının ilkeleri arasında verilenlerden hangileri yer almaz?
A) yalnız IlI B) I ve Il C) l ve III D) I, Il ve III

9) I. sağlık
Il. eğitim
III. ülke güvenliği
Verilenlerden hangileri sivil toplum örgütlerinin karşıladığı ihtiyaçlar arasında yer almaz?
A) yalnız IlI B) I ve Il C) l ve III D) I, Il ve III

10) Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) amaç B) grup C) sorumluluk D) iş bölümü

11) İnsanlara içki, sigara, eroin gibi maddelerin zararlarını anlatmak ve onları bu alışkanlıklardan kurtarmak için oluşturulmuş kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sivil Savunma Teşkilatı B) Yeşilay
C) Çocuk Esirgeme Kurumu D) Kızılay

12) Aşağıdakilerden hangisi fakir ailelere yardım etmek için kurulmuş bir örgüttür?
A) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı D) Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

13)Depremde ailesini kaybeden bir çocuk hangi kurum tarafından koruma altına alınır?
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu B) Türk Eğitim Vakfı
C) Milli Eğitim Vakfı D) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

14) Kültürel faaliyetler aşağıdakilerden hangisinde yapılmaz?
A) Sanat merkezi B) Tiyatrolar C) Kütüphaneler D) Spor kulüpleri

15) Posta Telgraf Teşkilatı ( PTT ) olarak yeni hizmetler vermeye başlamıştır. Bunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) PTT’nin görevini yapamaması B) İnternet hizmeti verememesi
C) PTT müdürünün görevden alınması D)Toplumun istek ve ihtiyaçlarının farklılaşması

16) “Ailede herkesin yapması gereken iş ve davranışlar vardır.Buna ailede ………………………. denir.”
Yukarıdaki tümceyi hangi seçenekle tamamlayabiliriz?
A) dayanışma B) iş bölümü C) yardımlaşma D) görev bilinci

17) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ailede demokrasi vardır. B) Aile bireyleri her istediğini yapmakta özgürdür.
C) Ailede iş bölümü vardır. D) Ailede dayanışma vardır.

18) Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup oluşturmaz?
A) Folklor ekibi B) Futbol takımı C) Sosyal kulüp üyeleri D) Otobüs yolcuları

19) Sosyal etkinlikler; yardımlaşma duygusunu geliştirir, insanların kaynaşmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlamaz?
A) Kulüplerde görev almak. B) Dağcılık kulübüne üye olmak.
C) Kızılay’a, gönüllü üye olmak. D) Kitap okumak.

20) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
A) AKUT B) AÇEV C) Hastaneler D) Türk Eğitim Vakfı

NOT: HER SORU 5 PUANDIR.

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector