5.sınıf 1.dönem performans ödevi

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Ağustos 28, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

5.sınıf 1.dönem performans ödevi

1.DÖNEM

FEN VE TEKNOLOJİ

 • Bir bilim adamının hayatını araştırma

 • Vitaminler Ve Bulunduğu Besinler konulu araştırma

 • Peribacaları nasıl oluşmuştur?

 • Isı Alış-Verişi

 • Isının maddeye Etkileri (Genleşme)

 • Buharlaşma-Yoğunlaşma, Erime ve Donma

 • Kaynama Sıcaklığı, Erime Ve Donma Sıcaklığı, Yoğunluk

 • Su Döngüsü

 • Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

 • Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?

 • Diş sağlığı için beslenme ve temizlik konulu poster.(Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ünitesinde verilecek)

 • Suyun canlılar için öneminin araştırılması

 • Bir hafta sonu boyunca yediklerinizin dengeli beslenmeye ne kadar uygun olduğunu besin piramidine göre değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda öğünlerinizin dengeli beslenmeye uygun olan ve olmayan yönlerini belirtiniz. Dengeli beslenmeye uygun olmayan öğünlerde değişiklik yaparak daha dengeli öğünler oluşturunuz.

SOSYAL BİLGİLER

 • Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma

 • Atatürk’ün İnkılâpları, Atatürk’ün İlkeleri

 • Tarihi Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama

 • Doğal Varlıklar ve Tarihi Mekânlar İle İlgili Araştırma

 • Ülkemizdeki Çeşitli Kültürel Özellikler İle İlgili Araştırma Yapma

 • Doğal Mekânları Tanıtıcı Broşür Hazırlama

 • İnkılâplardan Önce, İnkılâplardan Sonra Konulu Kitapçık Hazırlama

 • Doğal Afetler Ve Nedenleri İle İlgili Broşür Hazırlama

 • Bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarını inceleme

 • Yaşanılan yerin folklor ürünlerini (masal, maniler, türküler, bilmeceler, efsaneler, düğün gelenek ve görenekler) derleme, rapor halinde sunma
 • İklimin Günlük Yaşama Etkileri ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine)

 • İç Anadolu Bölgesi’nin Yüzey Şekillerini Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi

 • Toplumda Bulunduğunuz Gruplar ve Gruplardaki Hak Ve Sorumluluklar Konulu araştırma

 • M. Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

 • Deprem bilgi posteri hazırlama

 • Ülkemizin Yüzey Şekillerinin Kabartma Harita Üzerinde Gösterilmesi

 • Bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma

 • Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

 • Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir ülke seçerek, bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

 • Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

 • UNICEF hakkında araştırma yapma

 • Atatürk inkılâplarının öncesini ve sonrasını karşılaştırma.(Adım Adım Türkiye ünitesinde verilecek)

 • Şekerin Serüveni. (Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunulması istenmektedir.)

 • Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)

 • Çevremizdeki yazısız kurallar

TÜRKÇE

 • Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?

 • Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

 • Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.

 • Bir çocuk dergisi çıkarılması

 • Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?

 • Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

 • Atatürk’ün Çocukluk Yılları

 • Atatürk’ün Eğitimi Ve Askeri Başarıları

 • Çanakkale Zaferi Ve Atatürk

 • Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

 • Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

 • Atatürk’ün Son Yılları Ve Ölümü

 • Milli egemenlik sürecini gösterme (Atatürk temasında verilecek)

 • Sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor

MATEMATİK

 • Geometri tahtası yapımı

 • Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.
 • Kendinizi bir matematik kitabı yazarı olarak düşünmenizi ve kare(1), eşkenar dörtgen(2), dikdörtgen(3), paralelkenar(4), yamuk(5), çember(6), ve dik üçgenin(7) çevresinin nasıl hesaplandığını anlatan bir kitap yazınız.

 • Çokgenlerdeki açılarla ilgili 10 soru hazırlanması

 • Kesir takımı yapımı

 • İlimizin 15 günlük hava sıcaklığını gösteren grafik hazırlama

 • Kesir çeşitlerini şekillerle gösterme

 • Kesirleri tanıtıcı bir çalışma yapılması

 • Basit, bileşik, tam sayılı kesirleri ve ondalık sayıları kullanarak 10 tane bulmaca hazırlanması

 • Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

 • Doğal Sayılarla Problemler

 • Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.
 • Uzunluk Ölçüleriyle Problemler

 • Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla. Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

 • Kesirlerle İlgili Problemler

 • Açılarla İlgili Problemler

 • Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler

 • Çokgenler, dörtgenler ve simetri konularından yararlanarak uçurtma yapılması

 • Yüzde Hesaplamaları

 • Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.

 • Sınıfa dikilecek perdenin fiyatını hesaplama ve kişi başına düşecek paranın tespiti. (Kesirler ünitesinde verilecek)

 • Geometrik şekiller içinde yer alan üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgenleri tanıtıcı bir çalışma yapılması

 • Matematik öğrenmenin günlük hayattaki öneminin araştırılması

TRAFİK GÜVENLİĞİ

 • Gazetelerdeki trafik kazaları haberlerini takip ederek nedenlerinin ve önleme yollarının raporlaştırılması.(ünitesinde verilecek)

 • Beş gün boyunca istediğiniz bir gazeteden trafikle ilgili kaza haberlerini tarayınız. Bu kazaların meydana geliş sebeplerini ve tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini araştırıp rapor haline getiriniz.
 • Trafik İşaret Levhaları

MÜZİK

 • Atatürk’ün sevdiği şarkılar araştırması (3 tane belirlenecek 1 tanesi ezberlenecek sınıfta sunulacak)

 • Oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlayınız.

GÖRSEL SANATLAR

 • Geometrik şekillerden yararlanarak ev modeli yapalım.
 • Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
 • Aile Tablosu. (Bir resim kâğıdına, resim defterinin bir sayfasına ya da A4 kâğıda kendinin, annenin, babanın ve kardeşlerinin resmini yap.)
 • Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
 • Sizden Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını görsel hale dönüştürüp sunmanız isteniyor.
 • Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
 • “Doğal Afetler” konulu bir resim çalışması yapınız.
 • “Sağlığımız” konulu resim çalışması yapınız.
 • “Çevremizi nasıl temiz tutmalıyız” konulu afiş çalışması yapınız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 • Allah’ın 99 ismi, anlamı, fazileti (Allah İnancı ünitesinde verilecek)

BEDEN EĞİTİMİ

 • Spor sonrası yapılacak temizlik

 • Voleybol hakkında bilgi ( oyunun genel kuralları, kaç kişiyle oynandığı, sahasının özellikleri vb.)

Kategorisi Proje Performans • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector