Türkiyede Soyu Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By Odev Cevaplari - Tarihi: Cumartesi, Eylül 8, 2012 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Türkiyede Soyu Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar

Soyu Tükenmek Üzere Olan Türler

* Alageyik (Dama dama) (LC)
* Acem ceylanı (Gazella subgutturosa) (VU)
* Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) (NT)
* Akdeniz foku (Monachus monachus) (CR)
* Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) (CR)
* Hint oklu kirpisi (Hystrix indica) (LC)


* Telliturna (Anthropoides virgo) (LC)
* Mezgeldek (Tetrax tetrax) (NT)
* Bozkır kartalı (Aquila nipalensis) (NT)
* Ak kuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla) (LC)
* Bozkır tuygunu (Circus macrourus) (NT)
* Ulu doğan (Falco cherrug) (EN)
* Kelaynak (Geronticus eremita) (CR)

* Toros kurbağası (Rana holtzi) (CR)
* Kolan balığı (Acipenser sturio) (CR)
* Likya orkidesi (Ophrys Iycia)

Soyu Tehlikedeki Türler [değiştir]

* Kızıl geyik (Cervus elaphus) (LC)
* Karaca (Capreolus capreolus) (LC)
* Dağ keçisi (Capra aegagrus) (VU)
* Çengel boynuzlu keçi (Rupicapra rupicapra) (LC)
* Anadolu yaban koyunu (Ovis argali anatolica) (VU)
* Mutur (Phocaena phocaena) (VU)
* Tırtak (Delphinus delphis) (LC)
* Afalina (Tursiops truncatus) (LC)
* Risso yunus (Grampus griseus) (DD)
* Boz ayı (Ursus arctos) (LC)
* Susamuru (Lutra lutra) (LC)
* Yaban kedisi (Felis silvestris) (LC)
* Sazlık kedisi (Felis chaus) (LC)
* Bayağı vaşak (Lynx lynx) (NT)
* Karakulak (Lynx caracal) (LC)
* Fırat araptavşanı (Allactaga euphratica) (NT)
* Bayağı yediuyur (Glis glis) (LC)
* Hasancık (Dryomys nitedula) (LC)
* Kayauyuru (Dryomys laniger) (DD)
* Asya bahçe yediuyuru (Eliomys melanurus) (LC)
* Fare benzeri yediuyur (Myomimus roachi) (VU)
* Fındıkfaresi (Muscardinus avellanarius) (LC)
* Sibirya kazı (Branta ruficollis) (EN)
* Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) (EN)
* Kızıl çaylak (Milvus milvus) (LC)
* Kara çaylak (Milvus migrans) (LC)
* Bayağı atmaca (Accipiter nisus) (LC)
* Yaz atmacası (Accipiter brevipes) (NT)
* Çakırkuşu (Accipiter gentilis) (LC)
* Büyük orman kartalı (Aquila clanga) (VU)
* Şah kartal (Aquila heliaca) (VU)
* Yılan kartalı (Circaetus gallicus) (LC)
* Kızıl akbaba (Gyps fulvus) (LC)
* Kara akbaba (Aegypius monachus) (NT)
* Kara kuş (Gypaetus barbatus) (LC)
* Mısır akbabası (Neophron percnopterus) (EN)
* Küçük kerkenez (Falco naumanni) (EN)
* Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) (VU)
* Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia) (LC)
* Büyük flamingo (Phoenicopterus ruber) (EN)
* Bayağı turna (Grus grus) (LC)
* Toy (Otis tarda) (VU)
* Bayağı bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)
* Caretta caretta (EN)
* Yıldızlı mersin (Acipenser stellatus) (EN)
* Rus mersini (Acipenser gueldenstaedti) (EN)
* Şip balığı (Acipenser nudiventris) (EN)
* Mersin morinası (Huso huso) (EN)
* Kardelen (Galanthus sp.)
* Göl soğanı (Leucojum aestivum)

Sayıları Azalan Türler [değiştir]

* Kurt (Canis lupus) (LC)
* Altın çakal (Canis aureus) (LC)
* Kızıl tilki (Vulpes vulpes) (LC)
* Araptavşanı (Allactaga elater) (LC)
* Araptavşanı (Allactaga williamsi) (LC)
* Kızıl şahin (Buteo rufinus) (LC)
* Çöl varanı (Varanus griseus)

Soyu tükenmiş türler [değiştir]

* Asya fili (Elephas maximus) (M.Ö. 100) (EN)
* Kafkas bizonu (Bison bonasus caucasicus) (M.Ö. 100) (EX)
* Asya aslanı (Panthera leo persica) (19. yüzyıl) (CR)
* Asya çitası (Acinonyx jubatus) (19. yüzyıl) (CR)
* Hazar kaplanı (Panthera tigris virgata) (1970) (EX)
* Hubara (Chlamydotis undutula) (???) (VU)
* Orman horozu (Tetrao tetrix) (???) (LC)

Nesli tükendiği kesinleşmeyen türler [değiştir]

* Anadolu leoparı (Panthera pardus tulliana) (1970) (PE)
* Eski Dünya kunduzu (Castor fiber) (???) (LC)
* Yılanboyun (Anhinga melanogaster) (???) (NT)

vikipedi

Kategorisi Hayvanlar Alemi • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector