Su Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkisi

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Mart 13, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Su Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkisi
Kolera, tifo, paratifo, dizanteri, hepatit, ishal, çocuk felci, sıtma gibi hastalıklar ne
yazık ki sağlıksız sulardan kaynaklanmaktadır. Bütün dünyada ve ülkemizde su kaynaklarına
olan ihtiyaca paralel olarak sınırlı olan bu kaynaklar üzerindeki kirlilik giderek artmaktadır.


Su kirliliğine etki eden başlıca unsurlar; sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı, zirai
faaliyetlerdir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü diğer faktörlerden çok daha fazladır.
Sanayi kuruluşlarının arıtılmadan boşaltılan sıvı atıkları su kirliliğine sebep olarak hızlı bir
şekilde çevrenin tahribine yol açmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişi
sağlıksız su kullanımından dolayı ölüyor. Tifo, kolera, dizanteri gibi ölümcül hastalıklar su
ile insana geçtiği gibi, gerek atık suların gerekse zirai gübrelerin kuyu sularına bulaşması
sonucu amonyak ve nitrit gibi kimyevi maddelerden insan sağlığı bozuluyor. Ayrıca yeraltı
sularına ulaşan zirai ilaçlardan meydana gelen zehirlenmeler de insan ölümlerine yol
açabiliyor.
Kirli su, içerisinde insan sağlığına zararlı, patojen mikroorganizmalar
bulundurmaktadır. Kirli suyun çeşitli yollarla içme ve kullanma sularına karışması ve
sulamada kullanılması sonucunda tifo, dizanteri, sarılık, kolera vb. bulaşıcı hastalıklara yol

açmaktadır. Bu nedenle içme ve kullanma sularının ilgili kurum ve kuruluşlarca sürekli
kontrol edilmesi, kirletici faktörlerin ortadan kaldırılması ve dezenfekte edilmesi
gerekmektedir.

Kategorisi Fen • Tags: , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector