4.Sınıf Fen ve Teknoloji Canlıların Dünyasını Gezelim Tanıyalım

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazar, Mart 17, 2013 - Kaydet & Paylaş - 1 Yorum

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Canlıların Dünyasını Gezelim Tanıyalım

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR
Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar doğayı oluşturur. Kuş, domates, üzüm, kedi, insan gibi bitki, hayvanlar, insanlar ve ancak mikroskopla gördüğümüz varlıklar canlıları, tahta, dolap, kaşık, kalem, koltuk, kapı gibi varlıklar ise cansızları oluştururlar.

CANLI VARLIKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1) Hücrelerden oluşurlar.
2) Beslenirler.
3) Solunum yaparlar.
4) Boşaltım yaparlar.
5) Uyartılara tepki verir, hareket ederler.
6) Çoğalırlar.
7) Büyür ve gelişirler.
8)Ölürler.

CANSIZ VARLIKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1)Parçalanabilirler, parçalandıklarında kendilerini onaramazlar.
2)Hareket edemezler.
3) Çoğalamazlar.
4) Büyüyemezler.
5) Beslenme ihtiyacı duymazlar.
6) Solunum ve boşaltım yapmazlar.

CANLILAR BESLENİR
Bütün canlılar yaşamak için gerekli enerjiyi besinlerden sağlarlar. Beslenme şekline göre canlılar iki gruba ayrılır:
1)Kendi besinini yapabilen canlılar (üreticiler)
2)Hazır besinlerle beslenen canlılar (tüketiciler)

CANLILAR SOLUNUM YAPAR
Her canlı yaşadığı sürece solunum yapar. Canlılar havadan oksijen alır. Alınan oksijenle enerji oluşur. Solunum sonunda karbondioksit çıkarırlar.
Canlı, solunumda oluşan enerjiyi;
1)Büyüyüp gelişmek,
2)Yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek,
3)Hareket etmek.
4)Çoğalmak için kullanır.

Canlılarda, birbirinden farklı solunum organları gelişmiştir.
Bitkilerin solunum organları yapraklarıdır. Yaprak üzerindeki gözeneklerden oksijen alır, karbondioksit verirler.

İnsan, at, kuş vb. canlılarda solunum organı akciğerdir.

Balıkların solunum organı solungaçlarıdır.

Böcekler boru sistemleri ile solunum yaparlar.

Solucanlar deri solunumu yaparlar.

CANLILAR BOŞALTIM YAPAR

Hücrelerde oluşan atık maddelerin dışarı atılması alayına boşaltım denir. Bütün canlılar boşaltım yaparlar. Hayvanlar, böbrekleri ve derideki ter bezleriyle bitkiler gözenekler yardımıyla boşaltım yaparlar. Yaprağın sararıp solması da bir boşaltımdır.

CANLILAR UYARTILARA CEVAP VERİR
Canlılar çevrelerindeki, ışık, koku, ses, Elektrik gibi uyarılara çeşitli şekillerde cevap verirler. Buna irkilme denir. İrkilme sonucu canlılar hareket ederler.

• Fareyi gören kedi koşar.
• Köpeği gören kedi kaçar.
• Köpek, kokusunu aldığı etin yerini bulur.
• Ayçiçeği (günebakan) güneşe yönelirler

Her canlının hayatı boyunca barınmak, besin bulabilmek ve korunmak için yön ve ya yer değiştirmesine hareket denir.
• Balıklar yüzerek,
• Kuşlar uçarak ve yürüyerek,
• Kedi yürüyüp koşarak,
• Yılanlar sürünerek hareket eder, yer değiştirirler.
• Bitkiler yer değiştirmezler. Kökleriyle suya ve besinlere, dalları ve yapraklarıyla Güneş’e yönelirler.

CANLILAR ÇOĞALIR ( ÜRERLER )
Canlı varlıklar, kendilerine benzer varlıklar oluşturarak çoğalırlar.
Memeliler, (kedi, insan, at vb.)doğurarak, kuşlar, balıklar, kurbağalar, böcekler, sürüngenler yumurta ile bitkiler tohumları ile çoğalır.

ÇEVREMİZDEKİ KÜÇÜK CANLILAR
( MİKROSKOBİK CANLILAR )
Gözle görülemeyecek kadar küçük, ancak mikroskop ile görülebilen canlılara mikroskobik canlılar (mikroorganizmalar) denir.

Virüsler: çekirdeksiz ve en küçük hücre yapısına sahip varlıklardır. Sadece başka bir canlı üzerinde yaşayabilirler.
Kuduz, çiçek, kızamık, nezle, grip, kabakulak ve çocuk felci gibi hastalıklara neden olurlar.

Bakteriler: Latince küçük çubuk anlamına gelen bakteriler çok küçük bir hücreli canlılardır

Bakterinin yapısı

Şekillerine göre dört çeşit bakteri vardır.

1) Yuvarlak 2) Çubuk

3) Burgu 4) Virgül

Bakteriler; her ortamda bulunabilir:
Karada, havada, su ortamlarında, sıcak ya da soğukta yaşayabilir.
• Çürükçül veya parazit olarak yaşarlar.
• Bölünerek çoğalırlar.
• Bakterilerin bir kısmı klorofil taşıdıkla için kendi besinlerini üretirler.

FAYDALI ve ZARARLI BAKTERİLER
Bazı bakteriler faydalıdır;
Sütü peynir ve yoğurda dönüştürürler. Üzüm suyunu sirkeye dönüştürürler.
Ölen bitki ve hayvanları çürütürler. Bağırsaklarda sindirime yardımcı olurlar.

Bazı bakteriler ise zararlıdır;
Tifo, kolera, verem, tetanos, difteri, zatürree gibi hastalıkları yaparlar. Yemekleri ve sütü bozarlar. Meyveleri çürütürler.
ÇEVREMİZİ KORUYALIM
Çevremizi korumak hepimiz için önemli bir görevdir. Bu konuda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu nedenle:
 Ormanları korumalı, yeni ormanlar oluşturmalıyız.
 Baca gazlarını önleyici önlemler almalıyız.
 Evsel ve endüstriyel atıkları arıtarak sulara bırakmalıyız.
 Tarımsal il6çlamayı ve gübrelemeyi bilinçli bir şekilde yapmalıyız.
 Çöpleri çevreye rastgele değil, çöp kutularına atmalıyız.
 Geri dönüşümü olan cam, plastik, metal, kağıt gibi atıkları ayrı ayrı toplar
Toprak ve suyu içindeki kimyasal maddelerle kirleten pilleri özel topla kutularına atmalıyız.
ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMASI YAPAN KURULUŞLAR
TEMA: (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
ÇEKÜL: (Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı)
WWF-TÜRKİYE:(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
TURMEPA: (Deniz Temiz Derneği)
TÜDAV: (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)
ÇEVKO: (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
AFAG: (Akdeniz Foku Araştırma Grubu)
DHKD: (Doğal Hayatı Koruma Derneği)
KAD: (Kuş Araştırmaları Derneği

Kategorisi Fen • Tags: , , , , , ,

One Response to “4.Sınıf Fen ve Teknoloji Canlıların Dünyasını Gezelim Tanıyalım”

Comment from HALİL FİLİK
Time 07 Nisan 2013 at 15:06

Çok İyi Bir Konu Anlatımı Ben Çok Beğendim

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector