Archives by Tag 'Örnekler'

Saguya Örnekler

By admin - Tarihi: Çarşamba, Mayıs 22, 2013

Sagu Nedir ,Saguya Örnekler Sagu Sagular da savlar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan sözlü ürünlerdir. Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni”, bu törenlerde söylenen şiirlere “sagu” adı.

Savlara Örnekler

By admin - Tarihi: Çarşamba, Mayıs 22, 2013

Sav Sav, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır.

Aşk Hikayelerine Örnekler

By admin - Tarihi: Çarşamba, Mayıs 22, 2013

Aşk Hikayelerine Örnekler Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha, Ercişli Emrah ve Selvi, Tahir ile Zühre, Âşık Garip Hikayesi, Aşık Kerem Hikayesi, Elif ile Mahmut…

Doğal ve Yapay Destanlara Örnekler

By admin - Tarihi: Çarşamba, Mayıs 22, 2013

Doğal ve Yapay Destanlara Örnekler Doğal Destanlar: Halk arasında ortaya çıkan anonim ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.

Yapay Destanlara Örnekler

By admin - Tarihi: Çarşamba, Mayıs 22, 2013

Yapma (Suni) Destanlar: Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz: Virgilius Aeneit Dante İlahi Komedi Tasso Kurtarılmış Kudüs Milton Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet Fazıl Hüsnü DAĞLARCA Üç Şehitler Destanı

Protected by Copyscape Online Infringement Detector