Saf Şiir Nedir Özellikleri Nelerdir

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Çarşamba, Nisan 3, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Saf Şiir Nedir Özellikleri Nelerdir
Müziğe yakın bir ritmin, ahengin, söyleyişin, ön planda olduğu ve içinde şiirsel ögeler dışında
hiçbir şey barındırmayan şiire saf şiir denir.


· Anlam, şekil, ahenk, imge birleşir bütün oluşturur.
· Soyutluk, anlamda kapalılık önemli bir özelliğidir.
· Sembolizmden etkilenmişlerdir.
· Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
· Şiir dili her şeyin üzerindedir.
· Şiir bir biçim(form) sorunudur.
· En değerli şey dizedir.
· Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
· Şairler iç ahengi yakalayabilmek için ses benzerliklerinden, redif ve kafiyeden ve söz
sanatlarından yararlanmışlardır.
· Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır.
· Şiir soylu bir sanat olarak kabul edilir.
· İçsel ve gizemli bir yaklaşımla insan anlatılır.
· İşlenen temalar sıradan okurun anlayamayacağı niteliktedir.
· Güzel şiir ancak çalışılarak elde edileceği ve şiirin emek işi olduğu görüşü hakimdir. (
Yahya Kemal rindlerin akşamı adlı şiirinde bir kelime için 27 yıl beklemiştir. Siyah
serviyi serin servi yapmıştır.
· Şiirin toplum için değil, sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için
yazarlar.
Temsilcileri:
Ahmet Haşim
Yahya Kemal
Ahmet Hamdi Tanpınar
Necip Fazıl Kısakürek
Cahit Sıtkı Tarancı
Ahmet Muhip Dıranas
Asaf Halet Çelebi
Özdemir Asaf
Ziya Osman Saba ve Yedi Meşaleciler

Kategorisi Edebiyat • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector