Suhuf ne demektir kısa

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Salı, Ekim 15, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Suhuf ne demektir kısa

Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara,
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük
kitap ve risâlelere denilir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve Mûsâ’ya indirilen
sayfalardan bahseden iki âyet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14-
19). Bunun dışında Kur’an’da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi
bulunmamaktadır. Ebû Zer’den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların
sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e
50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrâhim’e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü’lmensûr,
VIII, 489; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan
elimizde hiçbir şey yoktur.

Kategorisi Din • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector