Öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Salı, Ekim 15, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir

Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri

Ba‘s

“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelen ba‘s, âhiret hayatının
en önemli devrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra İsrâfil (a.s.)
sûra ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir.
Ehl-i sünnet inancına göre tekrar diriliş, hem beden hem de ruh ile olacaktır.


Buna göre insan, öldükten ve çürüdükten sonra, Allah, onun bedenine
ait aslî parçaları bir araya getirecek (veya benzerini yaratacak) ve ruhu
buna iade edecektir. Kur’ân-ı Kerîm’deki “Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri
gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale
geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki, acıyı duysunlar…” (en-Nisâ
4/56) meâlindeki âyet ile hesap sırasında insanın dil, el ve ayaklarının şahitlik
yapacağını bildiren âyetler (en-Nûr 24/24-25), yeniden dirilişin, ruhbeden
birlikteliği ile olacağının delilleridir.

Kur’ân-ı Kerîm öldükten sonra tekrar dirilişi inkâr edenlere karşı, yeniden
dirilmenin aklen mümkün olduğunu ve mutlaka meydana geleceğini
ısrarla vurgulamakta ve bu konuda şu delilleri ileri sürerek, bu gerçeği ispatlamaktadır:

1. Bir şeyi yoktan var edenin, onu ikinci defa var etmesi öncelikle mümkündür.
Bu tür ispata örnek olarak şu âyetler verilebilir:

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş
kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek.
Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir” (Yâsîn 36/78-79).

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz
sizi topraktan, sonra nutfeden (sperm), sonra alakadan (aşılanmış yumurta),
sonra organları önce belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık
ki, size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye
kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra
güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder.

Yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür, ta ki bilen
bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin…” (el-Hac 22/5).

2. Zor bir şeyi yaratan, kolay bir şeyi elbette yaratabilir. Göklerin ve yerin
yaratılması, insanın yaratılmasından daha zordur. Gökleri ve yeri yaratıp,
onları bir şeye dayanmadan uzayda tutan Allah, insanı öldükten sonra
tekrar diriltmeye şüphesiz kadirdir: “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla
yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünü yeteceğini düşünmezler
mi?…” (el-Ahkaf 46/33).

Ayrıca insanın ilk yaratılışı, ikinci yaratılışına göre daha zordur. İnsanı
ilkin yaratmaya kadir olan Allah, onu ikinci defa yaratmaya daha çok kadirdir:
“O ilkin mahlûku yaratıp sonra da tekrar diriltecek olandır ki, bu ona
göre (birinciden) pek daha kolaydır…” (er-Rûm 30/27).

3. Ölü bir durumda olan yeri canlandıran Allah, insanı da diriltebilir:
“…Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine
yağmuru indirdiğimiz zaman, o harekete gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı
bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her
şeye hakkıyla kådirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve
Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır” (el-Hac 22/5-7).

4. Bir şeyi zıddına çeviren onu benzerine çevirebilir. Meselâ suyun bol miktarda
bulunduğu yeşil ağaçtan ateşin çıkması, âdeta imkânsız iken, ateşi yeşil
ağaçtan çıkaran Allah, insanı tekrar yaratabilir: “Yeşil ağaçtan sizin için ateş
çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların
benzerlerini yaratmaya kådir değil midir? Evet elbette kådirdir. O, her şeyi hakkıyla
bilen yaratıcıdır” (Yâsîn 36/80-81).

Hz. Peygamber de çeşitli hadislerinde, öldükten sonra tekrar diriltme konusunda
bilgi vermiştir. O bir hadiste şöyle buyurmuştur: “İnsanın kuyruk
sokumu kemiği (acbü’z-zeneb) dışındaki her şeyi, ölümünden sonra çürüyüp
yok olacaktır. Kıyamet günü tekrar diriltme bu çürümeyen parçadan
olacaktır” (Buhârî, “Tefsîr”, 39/3; Müslim, “Fiten”, 141, 142). Yine bu konudaki
hadislerde kıyamet gününde bütün insanların diriltileceği, kabirden de
ilk defa Hz. Muhammed’in kalkacağı bildirilmektedir (Buhârî, “Tefsîr”, 39/3;
İbn Mâce, “Cenâiz”, 58). Hz. Peygamber bir hadislerinde, insanların diriltilirken
ilk yaratılışlarındaki gibi olacaklarını haber vermiş (Buhârî, “Rikak”, 45;
Müslim, “Cennet”, 55-59), bir başka hadiste de “Her kul, öldüğü hal üzere
diriltilir” buyurmuştur (Müslim, “Cennet”, 83).

Kategorisi Din • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector