Medinede inen ayetlere ne denir

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Pazartesi, Ekim 14, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Medinede inen ayetlere ne denir

Sureleri Mekkî-Medenî ayırımına tabi tutarken alimler üç farklı görüş etrafında toplanmışlardır:

a) Surenin Mekkî veya Medenî oluşu, surenin nazil olduğu yere göre tesbit edilir. Buna göre Mekke’de inen sureler Mekkî Sure ; Medine’de inen sureler ise Medenî Sure  sayılmaktadır. Arafat, Mina ve Hudeybiye gibi civar yerler Mekke’den; Bedir ve Uhud gibi yerler de Medine’den kabul edilmektedir. Bu görüşe göre, Mekke ve Medine’den çok uzak olan yerlerde nazil olan sûrelere de Seferî adı verilmektedir.

b) Bazı âlimler sûrenin indiği yere bakmayıp, Hicret esnasında Resulullah (s.a.s)’in Kuba mescidine varışından sonra nazil olan bütün sureleri medenî kabul etmektedirler. Yaygın olarak kabul gören görüş budur.

Buna göre, Hicretten sonra Resulullah (s.a.s)’in Mekke’ye gidişinde nazil olan sureler Mekkî değil, medenî sayılırlar.

c) Diğer bazı âlimlere göre de surenin muhatabına bakılarak aidiyeti tesbit edilir. Yani Mekkeliler’e hitap eden sureler Mekkî; Medineliler’e hitap eden sureler de Medenîdir. Başka bir ifade ile, “Ey insanlar!..” hitabıyla başlayanlar Mekkî; “Ey iman edenler!..” hitabıyla başlayanlar da Medenîdir. Ancak, Mekke’de inen sureler de “Ey iman edenler!..” Medine’de nazil olanlarda da “Ey insanlar!..” hitabıyla başlayan ayetler bulunduğundan dolayı bu tasnif şekli geneli kapsamamaktadır.

Kategorisi Din • Tags: , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector