Kuranı Kerimde Geçen Mucizeler

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Salı, Ekim 15, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Kuranı Kerimde Geçen Mucizeler

Kur’ân-ı Kerîm’de bazı mûcizelerden söz edilir. Bunların en meşhurları
şunlardır:

a) Hz. İbrâhim, Bâbil Hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atılmış ve
ateş Allah’ın “Ey Ateş, İbrâhim’e karşı serin ve zararsız ol” emrine uyarak
onu yakmamıştır (el-Enbiyâ 21/58-69).

b) Hz. Sâlih’in, Semûd kavminin isteği üzerine bir deve getirmesi,
Semûd kavminin azarak deveyi kesmesi, buna karşılık yüce Allah’ın müthiş
bir deprem ile onları yok etmesi (eş-Şuarâ 26/141-158).

c) Hz. Ya‘kub’un oğlu Yûsuf’un gömleğini kör olan gözüne sürmesi sonucu
gözlerinin açılması (Yûsuf 12/92-96).

d) Hz. Mûsâ’nın elindeki asânın yılan haline gelmesi (Tâhâ 20/17-21);
elini koynuna sokup çıkardığında elinin eksiksiz ve bembeyaz olması (Tâhâ
20/22; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/32); asâsının Firavun’un huzurundaki
sihirbazların ip ve sopalarını yutuvermesi (Tâhâ 20/65-70); asâsını denize
vurunca denizin yarılıp, İsrâiloğulları’nın açılan yoldan geçmesi, Firavun ve
ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması (eş-Şuarâ
26/61-66).

e) Hz. Süleyman’ın bir kuşla konuşması (en-Neml 27/20-28); karıncanın
sözünü anlaması (en-Neml 27/18-19).

f) Hz. Îsâ’nın Allah’ın izniyle çamurdan kuş yapıp, onu üflediği zaman
canlı bir kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca
hastalığına yakalanmış kimseyi iyileştirmesi (el-Mâide 5/110), havârilerin
isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi (el-Mâide 5/114-115).

Kategorisi Din • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector