Kimsenin Kimseye Fayda Vermediği Gün

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Perşembe, Temmuz 4, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Kimsenin Kimseye Fayda Vermediği Gün Ayet

HESAP GÜNÜ: KİMSENİN KİMSEYE
FAYDASININ OLMAYACAĞI GÜN*

“Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey
ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye
alınmaz. Onlara yardım da edilmez.” (Bakara, 2/48)


Bu ayette yüce Rabbimiz, bizi gelmesinde şüphe olmayan hesap gününe karşı
uyarmaktadır. Bu ayette, hesap gününün dehşet verici bir özelliğine vurgu yapılmaktadır: O da o gün yaptıklarımızla baş başa kalışımızdır. Sevgili Peygamberimizin
şu sözü bu durumu çok iyi ifade etmiyor mu?
“Kişiyi ölürken üç şey uğurlar: Sevdikleri, malı ve yaptıkları. İlk ikisi geri döner ve o
yaptıkları ile baş başa kalır.”(Buharî, “Rikak”, 42; Müslim, “Zühd”, 5)
Bu yüzden Rabbimiz hesap gününe karşı tedbirli olmamız için çağrı yapıyor ve
bize “Ey Kullarım! Gelmesinde hiç şüphe olmayan hesap gününe karşı hazırlıklı
olun!” diye sesleniyor.
Ayette de ifade edildiği gibi, o gün kimse adına bir şey yapmaya gücümüz yetmeyecek. Bu dünyada nice fedakârlıklarla yetiştirdiğimiz ve kılına zarar gelmesine
dahi tahammül edemediğimiz yavrularımıza ne verebildiysek o kalacak yanlarında.
Yoksa orada bir baba ve bir anne olarak yavrularımıza yardımcı olamayacağız. Aynı
şekilde yavrularımıza ne kadar yalvarsak da bize yardıma gelemeyecekler. Öyleyse
Rabbimizin uyarısına dikkat edelim ve dünyanın bizi aldatmasına izin vermeyelim.
“Nasıl olsa Allah affeder” sözlerine ise hiç kulak asmayalım. Bu dünyada iken pek
çok işimizi yeri geldiğinde sözü geçen bir dostumuzun araya girmesi ile halledebili-
yorduk. Ama o gün hiçbir dostumuz ve yakınımız bizim için aracılık yapamayacak.
Ayette Rabbimiz bu durumu çok açık bir şekilde örneklendiriyor:
“Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün
kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini
meşgul edecek bir işi vardır.”(Abese, 80/33-37)
Ayet ne kadar açık değil mi? Bu dünyada dertlerimizi arz ettiğimiz, yeri geldiğinde sırdaşımız, yoldaşımız ve hayat arkadaşımız olan en yakınlarımızın o gün bizden
kaçacak ve bizi yalnız bırakacak olması gerçekten çok acı bir gerçektir. Mademki
o gün yaptıklarımızla karşılaşacağız ve onlardan hesaba çekileceğiz, o zaman bize
orada katkısı olan güzel amelleri işlemeliyiz. O gün mademki, evlat ve mal fayda
vermiyor, o zaman neyin fayda sağladığını bularak ona göre hazırlık yapmalıyız.
Rabbimizin de ifade ettiği gibi, hesap gününde, günahlardan arınarak, güzel ahlak
özellikleri ile donanmış bir kalp fayda verecektir. Hesap günü, insanlarla ilişkilerinde dürüst, adil, yumuşak huylu olan, kalbinden her türlü kötü duyguyu atan,
nefsini günahlardan arındıran ve ibadetlerine devam eden, yaşantısı ve güzel ahlakı
ile çevresine örnek olan mü’minler kurtuluşa ereceklerdir.
O gün öyle bir duruma düşeceğiz ki, bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı hak
ettiğimiz azaptan kurtulmak için her şeyimizi feda etmek isteyeceğiz. Bu durum o
kadar ileri gidecek ki, sevdiklerimizi hatta yavrularımızı dahi kendimizi kurtarmak
için fedaya yelteneceğiz. Bu durumumuz ne kadar da içler acısı değil mi? Yavrumuzu kendimiz için feda edebilecek bir duruma düşeceksek durumun çetinliğini
tahmin etmemiz hiç de zor olmayacaktır.

O gün araya bizim için girebilecek tek şey Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak
için yaptığımız güzel amellerimiz ve ibadetlerimizdir. Öyleyse Rabbimizin çağrısına
kulak vererek ona kavuşmayı uman bir fert olarak, sadece onun rızasını kazanmak
için salih ameller işleyelim (Kehf, 18/110). Çünkü oradaki tek sermayemiz burada
yaptıklarımızdan başkası değildir.
Öyleyse “Ya Rabbi beni biraz geciktirsen de senin yolunda harcasam ve salihlerden
olsam” (Münâfikûn, 63/9-11) diyeceğimiz gün gelmeden önce Rabbimizin şu çağrısına
kulak verelim:
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
hakkıyla haberdardır.”(Haşr, 59/18)

Kategorisi Din • Tags: , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector