İnsanlara merhamet etmeyene allah merhamet etmez hadisinin anlamı

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Salı, Haziran 11, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

İnsanlara merhamet etmeyene allah merhamet etmez hadisinin anlamı,insanlara merhamet etmeyene allah merhamet etmez kompozisyon

“İnsanlara merhamet etmeyene
Allah da merhamet etmez.” (Buhari,
“Tevhid”, 2)
Merhamet, Allah’ın yarattığı tüm
canlı varlıklara yönelttiği bir ilahi gö-
zetim ve koruma eylemidir. Merhamet, tüm canlıların bir şekilde
duyduğu temel bir ihtiyaçtır. Bir başka
deyişle, merhamet, Allah’ın dışındaki
tüm canlıların eksik ve başkalarına
muhtaç oluşlarının bir tezahürüdür.


Elbette burada çok hassas bir İlahî
hikmet söz konusudur. Yüce Allah,
yarattığı tüm canlıları, bir şekilde birbirine muhtaç olacak şekilde dayanışma içine sokarak evrensel bir
denge oluşturmuştur. Bu dayanışma

nın en özel yönlerinden biri “merhamet” dediğimiz karşılıklı ilgi ve gözetim eylemiyle açığa çıkar.
Bu açıdan bakıldığında, merhamet,
sadece bir insani duygu sorunu değildir. O bir bakıma dünyada tüm canlı-
lar arasındaki dayanışma içinde
tecelli etmekte olan bir İlahî ilkedir.
Hz. Peygamber, Allah’ın bu evrensel
merhamet eyleminden yeterince nasiplenebilmeleri için insanlara tüm
canlılarla karşılıklı dayanışma mantığı
içinde merhametli davranmalarını tavsiye etmiştir. Şüphesiz İlahî merhamet, aynı zamanda İlahî adalet ile
birlikte tecelli eder. Merhamet, bu yüzden adaletin tecellisini amaçladıkça
merhamettir.

Kategorisi Din • Tags: , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector