Hz.Muhammedin Dedelerinin İsimleri

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By yakaza - Tarihi: Pazartesi, Ekim 7, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Hz.Muhammedin Dedelerinin İsimleri

Hz. Peygamber’in Soyu
Peygamber Efendimiz’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân
vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’e dayanmaktadır. Bu sebeple Hz.
Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplar’ına İsmâilîler veya
Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu
Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir). Hz. Peygamber’in Adnân’a kadar soy
kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b.
Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b.
Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b.
Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Adnân ile
Hz. İsmail arasındaki dedelerin isimleri ve sayıları konusunda ise ihtilaf
bulunmaktadır. Bununla birlikte Adnân’ın soyunun Hz. İsmail’e
dayandığında herhangi bir şüphe yoktur. Yukarıdaki tabloya göre Peygamber
Efendimiz, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen
Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup
Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.

Kategorisi Din • Tags: , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector