Doğa Hangi Ortamlardan Oluşur

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Salı, Ağustos 13, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Doğa Hangi Ortamlardan Oluşur

Doğa: Atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olmak üzere dört temel ortamdan oluşan bir bütündür.
Doğayı oluşturan bu dört temel ortam arasında sürekli bir etkileşim ve mükemmel bir denge vardır.


Doğal Ortamlar;
1-Atmosfer(Hava Küre): Dünyamızı çepe çevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan doğal ortamdır. Bulutluluk, nemlilik, sis ve yağış gibi tüm hava olayları atmosferde meydana gelir. Atmosfer olaylarını coğrafyanın alt dallarından klimatoloji bilimi inceler.
2-Litosfer(Taş Küre): Yer kabuğunun en dış bölümüdür. Litosfere taşküre denilmesinin sebebi bileşiminin kayaçlardan oluşmasıdır. Dağlar, taşlar, vadiler ve platolar litosferi oluşturan başlıca unsurlardır. Taş küre üzerindeki yer şekillerinin oluşum özelliklerini coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfoloji bilimi inceler.
3-Hidrosfer(Su Küre): Akarsular, göller, denizler ve okyanuslar ile tüm yer altı sularının hepsine birden verilen isimdir. Su küreyi coğrafyanın
alt dallarından Hidrografya bilimi inceler.
4-Biyosfer(Canlılar Küresi): Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmalar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluşturduğu sistemdir. Canlılar küresini coğrafyanın alt dallarından Biyocoğrafya bilimi inceler.

Kategorisi Cografya • Tags: , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector