9.Sınıf Coğrafya Sayfa 46-47-48 Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Cuma, Mayıs 31, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

9.Sınıf Coğrafya Sayfa 46-47-48 Cevapları Lider Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÇOKTAN SEÇMELİ
1. Bir bölgenin fiziki haritasında güneyden kuzeye doğru sarı, turuncu ve kahverengi tonları hâkimdir.
Buna göre bu bölgeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yükseklik güneyden kuzeye doğru gidildikçe artmaktadır.


B) Ortalama yükseklik fazla değildir.
C) Kısa mesafelerde belirgin yükseklik farkı yoktur.
D) Yükseklik kuzeyden güneye doğru gidildikçe artmaktadır.
E) Bölgenin en alçak yeri deniz kıyısıdır.
2. Yandaki topoğrafya haritasında Y noktasından bakılınca hangi noktanın görülmesi mümkün değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3. Aşağıdakilerden hangisi harita çizim yöntemlerinden biri değildir?
A) Renklendirme B) Kabartma C) Ölçeklendirme
D) Gölgeleme E) İzohips
4. Coğrafi Bilgi Sistemi’nin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?
A) Yazılım programı B) Uzman elemanlar C) Veriler
D) Süreç E) Bilgisayar donanımı
5. Dünya haritalarının çiziminde uzaklık, alan ya da açılarda bozulmalar meydana gelir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzünün engebeli olması
B) Çizim yönteminin doğru seçilmemesi
C) Kara ve denizlerin düzensiz dağılışı
D) Dünyanın yuvarlak olması
E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi
6. Aynı boyutlarda olan aşağıdaki haritaların hangisinde ayrıntı daha fazladır?
A) Dünya Fiziki Haritası B) Avrupa Fiziki Haritası
C) Orta Anadolu Fiziki Haritası D) Türkiye Fiziki Haritası
E) Güney Amerika Fiziki Haritası
7. Coğrafya ders kitabında yer alan ders dışı bir etkinliği yapmak için atlasına bakan öğrenci, birinci haritanın lejandında akarsu, göl, baraj gibi işaretlerin yer aldığını, ikinci haritanın lejandında ise yerleşim merkezleri, kara yolları, demir yolları, hava alanları ve köprüleri belirten işaretlerin bulunduğunu görmüştür.
Buna göre iki haritanın hangi özellikleri kesinlikle birbirinden farklıdır?
A) Ölçekleri B) Koordinatları C) Boyutları D) Konuları E) Yönleri
8. Ana yer şekilleri, eş yükselti eğrileriyle gösterildikten sonra alçaktan yükseğe doğru yeşil, sarı, turuncu ve kahverenginin tonları ile renklendirilerek oluşturulur.
Yukarıda özellikleri belirtilmiş olan harita aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gölgeli harita B) Fiziki harita C) Topoğrafya haritası
D) Taramalı harita E) Kabartma harita

Cevaplar : 1. A
2.B
3.C
4.D
5.D
6.D
7.A
8.B

eşleştrme
ÖLÇEK : HARİTALRDAKİ KÜÇÜLTME ORANI
KÜÇK ÖLÇKLİ HARTALRDA GÖSTERİLEN ALAN GENİŞLER
KÜÇÜK ÖLÇK. HARTLRDA AYRINTI AZALIR
BÜYÜK ÖLÇK. HARTALRDA AYRNTI ARTAR

KAVRAM HARİTASI
Aşağıda noktalı bırakılan alanlara uygun ifadeleri yazarak kavram haritasını tamamlayınız

HARİTANIN UNSURLARI (YAPAMADIM)

BOŞLUK DOLDURMA

“yarım küre, ölçek, küçük, mesafe, yükseklik, eğim, ayrıntı”

1. …………..ölçek………………. haritayı oluşturan unsurlardan biridir.(ölçekten tam emin değilim)
2. Haritada ölçek büyüdükçe …………ayrıntı…………. artar.
3. Topoğrafya haritalarında izohipslerin sıklaştığı yerlerde ………….eğim.…………. artar.
4. Dünyayı ve kıtaları gösteren haritalar ………..küçük…………………… ölçekli haritalardır.

Kategorisi Cografya • Tags: , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector