Atatürkün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Perşembe, Mart 21, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

ATATÜRK’ÜN BİLİM VE TEKNOLOJİYE
VERDİĞİ ÖNEM
Kendi yer altı ve yer üstü kaynaklarını
işleyip, kazanca dönüştüremeyen, kendi toprağını
ekemeyen, kendi sanayisini kuramayan devletler,
kesinlikle gelişemez. Atatürk bu gerçeği bildiği için

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” ve
“İlim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi

nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bilim
ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin
kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve
şart yoktur.” demiştir.Ona göre bilimin milleti
yoktur. Daima bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
takipçisi olmamızı öğütlemiştir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş
ülkeler düzeyine çıkabilmesi ve çağı
yakalayabilmesi yolunda en gerçek yol
göstericinin bilim ve fen olduğunu
söylemiştir.Atatürk bilime ve teknolojiye önem
verdiğini sadece sözleriyle değil, bu alanda
yapmış olduğu bir takım uygulamalarıyla da
göstermiştir.
< 1936-1937 yıllarında kendi eliyle
“Geometri” adlı bir kitap yazmıştır.
< 1933’te ziraat(tarım) alanında bilimsel
çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
< 1935’te yer altı kaynaklarının araştırılması
için Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve
Etibank kurulmuştur.
< İlköğretim devlet eliyle zorunlu ve parasız
hale getirilmiştir.Her yaştan kişiye okuma-yazma
öğretmek amacıyla “Millet Mektepleri”
açılmıştır.
< 1932’de Türk Dil Kurumunu
kurdurmuştur.
< Mesleki ve teknik eğitime önem verilerek
erkek ve kız sanat ve meslek okulları açılmıştır.
< 1935’te Ankara Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi açılmıştır.

1925’te “İstikbal göklerdedir” diyerek
Türk Hava Kurumu’nun kurulmasını
sağlamıştır.

Kategorisi Atatürk • Tags: , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector