Göz İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Cuma, Ağustos 9, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Göz İle İlgili Atasözleri ve Deyimler Atasözü, Atasözleri ve Anlamları ,İle İlgili Atasözleri,İle İlgili Atasözü,ile Başlayan Atasözü

abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.
Atasözü


§ aç gözünü, açarlar gözünü
yaptığın işlerde uyanık davranmazsan çok kötü durumlarla karşılaşır, gözünü dört açmak zorunda kalırsın.
Atasözü
§ aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır
yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.
Atasözü
§ aç tokun gözüne bakmakla doymaz
yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.
Atasözü
§ açın gözü ekmek teknesinde olur
kişinin tek düşüncesi, yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.
Atasözü
§ açın karnı doyar, gözü doymaz
tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek bilmez.
Atasözü
§ açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)
çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.
Deyim
§ açtı ağzını, yumdu gözünü
öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyledi.
Atasözü
§ ağanın gözü ata tımardır
iş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
Atasözü
§ ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder
ana babalar çocuklarına, mal sahipleri de mallarına iyi bakarlarsa iyi sonuçlar alınır.
Atasözü
§ ağanın gözü, yiğidin sözü
çalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.
Atasözü
§ ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.
Atasözü
§ ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın
kendini acındıranlardan kork.
Atasözü
§ ağlayıp da gözden mi olayım?
meseleyi büyütüp sıkıntıya girmek gereksiz.
Atasözü
§ ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı
herkesi en çok ilgilendiren kendi derdidir.
Atasözü
§ ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur
bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.
Atasözü
§ ağzını açacağına gözünü aç
dikkatli ol, uyanık ol.
Atasözü
§ ağzını açıp gözünü yummak
öfke ile, sonunu düşünmeden ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek: “Fakat bu inat, Emine’nin çenesini açmış; kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik’e ağzını açmış, gözünü yummuştu.” -H. E. Adıvar.
Deyim
§ akıl (göz) var, izan (mantık, yakın) var
1) herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır; 2) her şey ortadadır.
Atasözü
§ alakargada alacağım olsun, alamazsam gözümü oysun
borçlu olmaktansa alacaklı olmak iyi bir şeydir.
Atasözü

alıcı gözüyle bakmak
inceden inceye gözden geçirmek: “Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.” -S. F. Abasıyanık.
Deyim
§ Allah sağ gözü (eli) sol göze (ele) muhtaç etmesin
Tanrı kimseyi kimseye, en yakınlarına bile muhtaç etmesin.
Atasözü
§ anasının gözü
argo çok kurnaz, çok açıkgöz, dalavereci, hinoğluhin.
Deyim
§ Arap uyandı (Arap’ın gözü açıldı)
geçen bir olaydan ders alındığını anlatan bir söz.
Deyim
§ arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar
yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.
Atasözü
§ artık mal göz çıkarmaz
ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur.
Atasözü
§ aslan kocayınca sıçan deliği gözetir
güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
Atasözü
§ âşığın gözü kördür
kendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.
Atasözü
§ ayrıcalık gözetmek
ayrıcalık tanımak: “Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi.” -A. Erhat.
Deyim
§ azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
Atasözü
§ bakan göze bağ (yasak) olmaz
herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.
Atasözü
§ baş göz etmek
hlk. evlendirmek: “Oğullarının artık normal bir yaşam süreceğini sanan anne baba ona güzel de bir kız bularak baş göz etmişler.” -A. Ümit.
Deyim
§ baş göz olmak
hlk. evlenmek.
Deyim
§ başım gözüm üstüne
belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.
Deyim
§ başını gözünü yarmak
bir işi kötü yapmak, bir işi istenildiği gibi yapmamak.
Deyim
§ başının gözünün sadakası
başa gelecek bir belayı savmak veya önlemek için yapılan bağış, özveri: “Bir herif çıksa da şunu başımdan alsa… Başım gözüm sadakası üç beş parça eşya, beş, on kuruş da para veririm.” -R. N. Güntekin.
Deyim
§ bekâr gözü, kör gözü
bekâr erkek, evlenme istek ve heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez.
Atasözü
§ besle kargayı, oysun gözünü
elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.
Atasözü
§ bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.
Atasözü
§ bir başa bir göz yeter
azla yetinmek gerekir.
Atasözü

Kategorisi Atasözleri • Tags: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector