4. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Soruları Cevapları

YARDIM İÇİN FACEBOOK HESABIM : https://www.facebook.com/mehtap.simsek.35
By admin - Tarihi: Pazartesi, Mart 18, 2013 - Kaydet & Paylaş - Yorum Yaz

Atasözleri ve Cevapları-4. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Soruları Cevapları

1) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “tutumluluk” anlamı vardır?

A. Damlaya damlaya göl olur.
B. Öpülecek el ısırılmaz.
C. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

2) İnsan, başkasının başına gelen yıkımla alay etmemelidir. Gün olur, öyle bir yıkım kendi başına da gelebilir.

Yukarıdaki açıklamayı özetleyen atasözü aşağıdakiler-den hangisidir?

A. Söz gümüşse, sükût altındır.
B. Her kapının bir anahtarı vardır.
C. İki cambaz bir ipte oynamaz.
D. Gülme komşuna gelir başına.
3) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tedbirli olma” ile ilgilidir?

A. İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına.
B. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C. Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
D. Lafla peynir gemisi yürümez.
4) Körle yatan şaşı kalkar.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki atasözüyle aynı anlama sahiptir?

A. Gezen ayağa taş değer.
B. İki el bir baş içindir.
C. Topalla gezen aksamak öğrenir.
D. Demir tavında dövülür.
5) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A. Ne ekersen onu biçersin.
B. Rüzgâr eken, fırtına biçer.
C. Acele giden, ecele gider.
D. Kötülük eden kötülük bulur.
6) Sevinçli mutlu günlerinde bir kişi ile yakın olan çok olur. Çünkü mutluluğa katılmak hoş bir şeydir. Zor zamanında bir kişinin yanında olmak ise, üzüntüyü paylaşmayı ve fedakârlıkta bulunmayı gerektirir.

Parçayı özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gülü seven dikenine katlanır.
B. Dost kara günde belli olur.
C. Gezen kurt aç kalmaz.
D. Ne ekersen onu biçersin.
7) “Yanlış davranışı yüzünden zarara uğrayan kişinin bu durumdan yakınmaya hakkı yoktur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kendi düşen ağlamaz.
B. Misafir kısmeti ile gelir.
C. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
D. Kuzguna yavrusu anka görünür.
8) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B. Ne ekersen onu biçersin.
C. El eli yıkar, iki elde yüzü.
D. Nerde birlik orada dirlik.
9) bırakma – akşamın – sabaha – işini

Yukarıdaki kelimelerle elde edilecek atasözü aşağıdaki-lerden hangisidir?

A. Sabahın akşama işini bırakma.
B. Sabahın akşamın işini bırakma.
C. Akşamın sabaha işini bırakma.
D. Akşamın işini sabaha bırakma.
10) “Aynı aileden hem iyi hem de kötü insan yetişebilir.”

Biçiminde açıklanan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bir başa bir göz yeter.
B. Bir ağaçta gül de biter, diken de.
C. Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
D. Bir koyundan iki post çıkmaz.
11) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Körle yatan şaşı kalkar.” Atasözüyle benzer bir anlam taşır?

A. Dostun attığı taş baş yarmaz.
B. Üzüm üzüme baka baka kararır.
C. Son pişmanlık fayda vermez.
D. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
12) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?

A. Doğru gidenin başı duvara çarpmaz.
B. Doğru yol usandırır ama selâmettir.
C. Doğru sarsılır ama yıkılmaz.
D. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
13) Aşağıdaki atasözlerinin boş yerlerine sırasıyla hangi seçenekteki kelimeler getirilir?

Yazın çalan, ………… oynar. Erken yatan, ………….. kalkar. Sütten ağzı yanan yoğurdu, ………….. yer. Davulun sesi uzaktan ……………. gelir.

A. hoş – erken – üfleyerek – kışın
B. kışın – üfleyerek – hoş – erken
C. kışın – erken – üfleyerek – hoş
D. üfleyerek – hoş – erken – kışın
14) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde güvensizlik anlamı yoktur?

A. El eşeğine binen çabuk iner.
B. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli.
C. El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
D. Dost kara günde belli olur.
15) “ Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yorgan küçük olmamalıdır.
B. Kişi gelirine göre harcama yapmalıdır.
C. Büyük yorgan iyi değildir.
D. Ayağı yorgandan dışarı çıkma.
16) Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A. El elden üstündür.
B. El, elin aynasıdır.
C. Kafa kafaya vermek.
D. Yaş kesen baş keser.
17) “Sonucu herkes tarafından bilinen durumlar için, onu ispat edecek bir delile ihtiyaç yoktur.”

Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Keskin sirke küpüne zarar.
B. Rüzgâr eken fırtına biçer.
C. Ak akçe kara gün içindir.
D. Görünen köy kılavuz istemez.
18)

Arkadaşım kaplan bana “Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün. Birine iyilik yaparsan iyilik, kötülük yaparsan ondan da kötülük görürsün.” dedi.

Aşağıdaki atasözlerinde hangisi kaplanın aslana hatırlattıkları ile ilgili olan atasözüdür?

A. Çürük iple kuyuya inilmez.
B. Aç ayı oynamaz.
C. Nerde dirlik, orda birlik.
D. Ne ekersen onu biçersin.

Cevapları : 1-a,2-d,3-a,4-c,5-c,6-b,7-a,8-b,9-d
10-b,11-b,12-d,13-c,14-bilmiyorum 15-b,16-c,17-d,18-d

Deyim Soruları

1)    “Bir şeyden büyük zarar görmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A.     Ağzı yanmak 
 2. B.     İçini dökmek
 3. C.      Gözü ısırmak
 4. D.     Yolunu şaşırmak

2)    Aşağıdaki deyimlerden hangisi “özveri, fedakârlık” ile ilgilidir?

 1. A.     Yola getirmek
 2. B.     Saçını süpürge etmek
 3. C.      Gözleri kararmak
 4. D.     Dut yemiş bülbüle dönmek

3)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmış-tır?

 1. A.     Yaralı martı uçmaya çalışıyordu.
 2. B.     Adam, kısa zamanda zengin oldu.
 3. C.      Kazayı söylemeye dili varmıyordu.
 4. D.     Orman içinde küçük bir evi vardı.

4)    Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

 1. A.     Kulağına küpe olmak
 2. B.     Ağzı kulaklarına varmak
 3. C.      Göz atmak
 4. D.     Yardım etmek

5)    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklama-sıyla birlikte verilmiştir?

 1. A.     Her olayı hafife alırdı.
 2. B.     Arkadaşının haline içi sızlamıştı.
 3. C.      Kulak kesilmiş, müdürü dinliyordu.
 4. D.     İyi sır saklayan ağzı pek biriydi.

 

 

6)    Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “zaman” anlamı vardır?

 1. A.     Eli kulağında
 2. B.     Körü körüne
 3. C.      Göklere çıkarmak
 4. D.     Dize gelmek

7)    Aşağıdakilerden hangisi “hop oturup hop kalkmak” deyimiyle yakın anlamlıdır?

 1. A.     Dili tutulmak
 2. B.     Eli ayağına dolaşmak
 3. C.      Yerinde duramamak
 4. D.     Yola gelmek

8)    “Birbirleriyle çok yakın sıkı fıkı ahbap olmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A.     Aralarından su sızmamak
 2. B.     Can evinden vurulmak
 3. C.      Göz kulak olmak
 4. D.     Elinden bir şey gelmemek

9)    Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim cümleye uygun düşmemiştir?

 1. A.     Gerçekler sonunda açığa çıktı.
 2. B.     Cem, her konuda atıp tutuyor.
 3. C.      Dostunu bir kalemde silmişti.
 4. D.     Çok heyecanlanmış, küplere binmişti.

10)  “Göz” sözcüğünden sonra aşağıdaki kelimeler-den hangisi getirilirse bir deyim oluşur?

 1. A.     vermek
 2. B.     bakmak
 3. C.      atmak
 4. D.     dökmek

11)  “Satmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A.     Bir kalemde
 2. B.     Elden çıkarmak
 3. C.      Cana yakın
 4. D.     Sıcağı sıcağına

12)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim vardır?

 1. A.     Faruk, tatlıyı çok seviyor.
 2. B.     Kısa sürede patronun gözüne girdi.
 3. C.      Uzayan tırnaklarını bu sabah kesti.
 4. D.     Asker abisine mektup yazdı.

13) 

        I.  Sineye çekmek

      II.  Kan beynine sıçramak

    III.  Ayaklarına kara sular inmek

   IV.  Gözü dönmek

Numaralanmış deyimlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

 1. A.     I – II
 2. B.     I – III
 3. C.      II – IV
 4. D.     III – IV

14)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kulak” sözcüğü deyim içinde kullanılmıştır?

 1. A.     Kulak kabartmış, bizi dinliyor.
 2. B.     Gün boyu kulağım ağrıdı.
 3. C.      Kulağındaki küpe yeniydi.
 4. D.     Arkadaşımın kulakları çok büyük.

 

15)  Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

 1. A.     Cana yakın: Sevimli
 2. B.     Canı tez: Aceleci
 3. C.      Ağzı gevşek: Sır saklamayan
 4. D.     Kafa patlatmak: Hastalanmak

16)  “Bir işte az da olsa emeği bulunmak, katkısı olmak” anlamına gelen deyim hangisidir?

 1. A.     Canını dişine takmak
 2. B.     Tekerine taş koymak
 3. C.     Bir baltaya sap olmak
 4. D.     Çorbada tuzu bulunmak

17)  “Can atmak” deyimi hangi anlama gelmekte-dir?         

 1. A.     Çok yorulmak
 2. B.     Önemli olmak
 3. C.      Sevmek
 4. D.     Çok istekli olmak

18)  “Gözü sulu” deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A.     Kötülük yapmak
 2. B.     Gereksiz yere ağlayan
 3. C.      Göz hastalığı
 4. D.     Her yeri dolaşan

Cevaplar : 1-a, 2- b, 3-c,4-d,5-(c olabilir),6-a,7-c,8-a,9-d
10-c,11-b,12-b,13-c,14-a,15-d,16-d,17-d,18-b

Kategorisi Atasözleri • Tags: , , , ,

Yorum Yaz

Protected by Copyscape Online Infringement Detector