Hangi maddeler geri dönüşümlüdür

By yakaza - Tarihi : Salı, Nisan 22, 2014

Hangi maddeler geri dönüşümlüdür ve neye düşünür

Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir. Alüminyum atıkları en değerli maddelerdir. Bir metal kutunun alüminyum olup, olmadığını mıknatıs yardımı ile anlayabilirsiniz. Mıknatıs alüminyum kutuya yapışmaz. Metallerin geri dönüşümü ile pencere çerçevesi, sprey kutusu gibi ürünler elde edilir.

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Fen • Tags: , , ,

Büyük selçuklu bayrağı

By yakaza - Tarihi : Salı, Nisan 22, 2014

Büyük selçuklu bayrağı

bykselukludevletibayran Büyük selçuklu bayrağı

Kategorisi Tarih • Tags: , ,

Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri Nelerdir

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Cumhurbaşkanının Yasama Görevlerinden Değildir,Cumhurbaşkanının Yasama Yetkileri,Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevleri Nelerdir,Cumhurbaşkanının Yasamaya İlişkin Görevleri,Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri

Gerekli görmesi durumunda TBMM açılış konuşması yapmak,
Gerektiğinde TBMM’ni toplantıya çağırmak,
Yasaları yayımlamak,
Yasaları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne göndermek,
Gerekli görmesi halinde Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak.

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , ,

Türkiye cumhuriyetinde yasa çıkarma yetkisi kime aittir

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Türkiye cumhuriyetinde yasa yapma yetkisi kime aittir,Türkiye cumhuriyetinde yasama yürütme ve yargı,Türkiye cumhuriyetinde yasalar nasıl yapılır,Türkiye cumhuriyetinde yasama,Türkiye cumhuriyetinde yasaları kim çıkarır,Türkiye cumhuriyetinde yasa çıkarma yetkisi kime aittir,Türkiye cumhuriyetinde yasama görevini kim yapar,Türkiye cumhuriyetinde yasa yapma yetkisi

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Sosyal Bilgiler • Tags: , , , , , ,

Büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler

By yakaza - Tarihi : Cumartesi, Nisan 19, 2014

Büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler

Büyük ünlü uyumu ya da kalınlık-incelik kuralı, Türkçe sözcüklerin ayırt edilmesinde kullanılan ses uyumlarından biri. Türkçedeki öztürkçe sözcüklere ait ortak bir özelliktir.

Kalınlık kuralı: Bir sözcüğün birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın olur:

adım, ağız, ayak, boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç
İncelik kuralı: Bir sözcüğün birinci hecesinde ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur:

beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük

Kategorisi Türkçe • Tags: , , , ,
Protected by Copyscape Online Infringement Detector