11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Sınav Soru Cevapları

By yakaza - Tarihi : Pazartesi, Ağustos 11, 2014

11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Sınav Soru Cevapları

1-) Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının önemi nelerdir?

C: • Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. (Yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması.) Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır. (Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında.)
• Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
• Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
• Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.
• Yeni Türk Devleti’nin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesi olmuştur.

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , ,

11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Dönem 1. Sınav Soru-Cevapları

By yakaza - Tarihi : Pazartesi, Ağustos 11, 2014

11. Sınıf İnkilap Tarihi / 2. Dönem 1. Sınav Soru-Cevapları

1) Türk İnkilabı’nın hedefi nedir?
C: Milli Mücadele’yle birlikte başlayan Türk İnkilabı; milli bağımsızlığı gerçekleştirmeyi, milli kimliği korumayı ve Türk medeniyetini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir.

2) Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir?
C: Osmanlı Devleti, hukuki olarak sona erdi. İstanbul’daki Osmanlı Hükümeti istifa etti. Son Osmanlı padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922′de yurdu terk etti.

Devamını Okumak İçin Tıkla »
Kategorisi Genel • Tags: , , , , , , ,

11. Sınıf İnkilap Sınav Soru Cevapları

By yakaza - Tarihi : Pazartesi, Ağustos 11, 2014
11. Sınıf İnkilap Sınav Soru Cevapları
1-) Atatürk’ün okuduğu okullar nelerdir?
C: Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu, Harp Akademisi.

2-) Atatürk’ün kişisel özelllikleri nelerdir?
C: Yaratıcı düşünce, ileri görüşlü, lider olma özelliği, demokratik, adaletli, vatansever, açık sözlü, iyi kalpli olması vb.

3-) Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kafkas Cephesi’nin sonuçları nelerdir?
C: Trablusgarp Savaşı:
• İtalyanlar Trablusgarp’ı ele geçiremeyince Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için On İki adayı işgal etti.
• Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
• Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını İtalya’ya verdi.
• Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp’ta kazandığı başarılar(Derne-Tobruk) sonucu binbaşı oldu.
• Kuzey Afrika’da İtalyan sömürgesi başladı.

Devamını Okumak İçin Tıkla »
Kategorisi Tarih • Tags: , , , ,

İnkılap tarihi ölçme değerlendirme cevapları sayfa 16-17

By yakaza - Tarihi : Pazartesi, Ağustos 11, 2014

11.Sınıf inkılap tarihi ölçme değerlendirme cevapları sayfa 16-17

 

1881′den 1919′a Mustafa Kemal
Ölçme ve Değerlendirme
A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz.

Selanik, birçok farklı dinde ve ırkta insanı barındıran, Osmanlı Devleti’nin çok büyük olmamakla birlikte küçük de olmayan bir vilayetidir. Orada meşrutiyet yandaşlarının sayısı bir miktar daha fazladır.

2. Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkları nelerdir?

Şemsi Efendi’nin okulunun diğer mahalle mekteplerinden daha farklı olmasının iki sebebi vardır. Birincisi; öğretilen dersler daha çok pozitif bilimleri kapsar. İkincisi; öğretim şekli daha modern tarzdadır (bkz. teneffüsler).

3. Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarların adları nelerdir?

Namık Kemal başta olmak üzere, o dönemdeki vatan sevgisini anlatan okunması yasak birçokkitabın yazarından ilham alıyor.

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Tarih • Tags: , , , , , , , ,

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Cevapları Sayfa 3

By yakaza - Tarihi : Pazartesi, Ağustos 11, 2014

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Cevapları Sayfa 3

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı Cevapları Sayfa 3

1-Farklı kültürlere mensup insanlarla bir arada yaşamak sizce hangi özelliklerimizi geliştirir?

Farklı kültürlerle bir arada yaşayarak diğer kültürlere karşı hoşgörümüz artar.Farklı kültürleri karşılıklı bilme, tanıma ve anlama kabiliyetimiz artar. Kültürler arası etkileşimler birçok yeni şey öğrenilebiliriz.Sosyalleşmemiz artar.Aslında başka kültüre mensup insanlarla geliştirdiğimiz münasebetler, kendimizle, kültürümüzle, tarihimizle, manevî değerlerimizle daha çok bağ kurmamızı sağlar.Özgüvenimiz artar.Farklı kültürden insanlarla kuracağımız sağlıklı diyaloglar ve birliktelikler kimlik ve kişiliğimize olumlu yönde tesir eder

Devamını Okumak İçin Tıkla »

Kategorisi Atatürk • Tags: , , , , , , ,
Protected by Copyscape Online Infringement Detector